Vážený tazateli,
Vámi zmiňovaný postup zaměstnavatele odporuje příslušným uváděným zákonným ustanovením. Ustanovení § 199 odst. 1 zákoníku práce upravuje jiné důležité osobní překážky práci týkající se osoby zaměstnance. Překážka tedy musí vzniknout na straně zaměstnance (nikoliv zaměstnavatele, jak se tomu zřejmě stalo ve Vašem případě). Vláda stanoví nařízením okruh těchto překážek v práci, včetně rozsahu pracovního volna, které je Vám zaměstnavatel povinen poskytnout a případů, kdy je poskytována náhrada mzdy či platu. Nárok na pracovní volno ve stanoveném rozsahu dle § 199 (ať již s náhradou mzdy či platu nebo bez) je tedy Vaším oprávněním nikoliv povinností. Překážky v práci na straně zaměstnavatele a s nimi související povinnosti zaměstnavatele k poskytnutí náhrady mzdy či platu zaměstnanci, upravuje zákoník práce ve svých ustanoveních § 207 an.

Související