Základním parametrem pro určení běhu a délky Vaší výpovědní doby je ujednání ve Vaší dohodě o pracovní činnosti, které mohu ovšem pouze odhadovat. Zákoník práce podpůrně stanoví, že v případě, kdy není sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, ji lze samozřejmě zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni a dále též jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15- ti denní výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku. Též může být sjednáno okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti, ale pouze pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Doporučuji tedy buď vyčkat s doručením výpovědi tak, aby výpovědní doba uplynula k Vám vyhovujícímu termínu, nebo Vaší dohodu o pracovní činnosti zrušit dohodou ke konkrétnímu dni.

Související