Vážená tazatelko,

postup Vašeho zaměstnavatele zcela určitě není v souladu s právními předpisy. Vaše pracovní smlouva uzavřená v září 2009 je smlouva jako každá jiná a tudíž není možné ji jednostranně změnit. Váš pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou tak dále trvá. Jestliže Váš zaměstnavatel uvažuje o tom, že Vás již dále nechce zaměstnávat na hlavní pracovní poměr, má možnost se s Vámi jednak dohodnout na skončení pracovního poměru dle § 49 zákoníku práce a pracovní poměr tak skončí sjednaným dnem, nebo další jeho možností, v případě že se jedná o situace předvídané v § 52 a násl., je Vám dát výpověď (samozřejmě s odstupným). Po ukončení pracovního poměru pak neexistuje žádná překážka pro uzavření jedné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, což zřejmě bylo v úmyslu Vašeho zaměstnavatele. Vzhledem k výše uvedenému, Vám tudíž doporučuji domluvit se se zaměstnavatelem, obeznámit ho s jeho povinnostmi a určitě najdete rozumné řešení, které nebude porušovat Vaše práva jako zaměstnance s platnou pracovní smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou.

Související