Vážený tazateli,

dle § 67 zákoníku práce přísluší zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Ve Vašem případě, jde o situaci, která spadá pod § 52 písm. c - (stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách). Tudíž to znamená, že nárok na odstupné Vám vznikne bez ohledu na to, jestli skončí Váš pracovní poměr výpovědí nebo dohodou. Odstupné vyplácí zaměstnavatel dle § 67 odst. 3 zákoníku práce, po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. V případě, že Vám v uvedený termín odstupné nezaplatí, vznikne Vám nárok vymáhat dlužnou částku v soudním řízení.

Související