Vážená tazatelko,
odpověď na Vaši otázku již částečně zmiňujete ve svém dotazu. V obou Vámi uváděných případech zákoník práce podmiňuje možnost využití těchto výpovědních důvodů písemnou výzvou nebo písemným upozorněním. V prvé situaci, pokud zaměstnanec nesplňuje požadavky pro řádný výkon práce a toto nesplňování spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné přistoupit k výpovědi až poté, co zaměstnavatel zaměstnance písemně vyzval k odstranění těchto nedostatků v době posledních 12 měsíců a zaměstnanec tyto nedostatky v přiměřené lhůtě neodstranil. V druhé situaci je nutné zaměstnance písemně upozornit na možnost výpovědi v době posledních 6 měsíců. Z Vámi uváděných informací je zřejmé, že podmínka písemné výzvy nebo písemného upozornění není u Vás naplněna.

Související