Vážený tazateli,

smluvní pokutu pro případ nenastoupení zaměstnance do zaměstnaní v sjednaný den, není možné v pracovní smlouvě platně sjednat. Zákoník práce v § 13 odst. 2 písmeno g,) přímo stanoví, že zaměstnavatel nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu, s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu. Máte samozřejmě možnost dle § 36 odst. 2 zákoníku práce od pracovní smlouvy odstoupit, jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce.

Související