Vážený tazateli,

s jednostrannou změnou Vaší pracovní smlouvy samozřejmě nemusíte souhlasit a nic Vás nenutí k podpisu zmiňovaného dodatku. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně, přičemž změnu je nutné provést písemně. Pokud tedy se změnou Vaší pracovní smlouvy nesouhlasíte, informujte o tomto faktu svého zaměstnavatele a nepodepisujte předmětný dodatek k pracovní smlouvě.

Související