Vážený tazateli,

postup Vašeho zaměstnavatele specifikovaný ve Vašem dotazu není správný. Pokud jste byl předvolán k soudnímu jednání konajícímu se během Vaší pracovní doby, jedná se o tzv. překážku v práci na Vaší straně z důvodu obecného zájmu. V souladu se zákoníkem práce je zaměstnavatel povinen poskytnout Vám pracovní volno bez náhrady mzdy v nezbytně nutném rozsahu. Vaší povinností je pouze o poskytnutí pracovního volna zaměstnavatele požádat a tuto překážku zaměstnavateli prokázat – ve Vašem případě předložením předvolání k soudnímu jednání. V souladu se zákoníkem práce je zaměstnavatel oprávněn určit Vám čerpání dovolené na dobu uvedené překážky v práci na Vaší straně pouze na základě Vaší žádosti. Závěrem bych tedy shrnula, že Váš zaměstnavatel by Vám měl na základě Vámi prokázané existence překážky v práci poskytnout na nezbytně nutnou dobu trvání této překážky pracovní volno bez náhrady mzdy a pouze na základě Vaší žádosti určit ev. čerpání dovolené na toto období.

Související