Vážená tazatelko,

obecně platí, že v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů a porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Zákoník práce, ve svém ustanovení § 195 odst. 5 stanoví, že mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Zjednodušeně řečeno neexistuje tedy nějaké obecné omezení, které by stanovovalo, kdy nejpozději před porodem musíte odejít na mateřskou dovolenou. Na druhé straně, ale musíte „být na mateřské dovolené“ po dobu nejméně 6 týdnů a součet mateřské dovolené před porodem a po porodu nesmí být nižší než 14 týdnů.

Související