Vážený tazateli,

sloučení společností je právní skutečností, v důsledku které, dojde k přechodu práv a povinností i z pracovněprávních vztahů. Podstatou tohoto přechodu je, že „nová“ společnost, resp. nový zaměstnavatel vstoupí do všech práv a povinností, které měli předchozí společnosti (zaměstnavatelé) ve vztazích k zaměstnancům (§338 odst. 2 zákoníku práce: „Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele.“). Z toho vyplývá, že nová společnost – nový zaměstnavatel, se stane Vaším zaměstnavatelem, bez toho, aby bylo nutné měnit pracovní smlouvu tzn. automaticky. (Touto úpravou byla promítnuta směrnice č. 2001/23/ES).

S ohledem na výše uvedené, bych Vám doporučil nepodepisovat žádnou dohodu o ukončení pracovního poměru. Je to zbytečné a též existuje Vás riziko, tak jak správně uvádíte v dotazu, že by s Vámi nový zaměstnavatel nemusel být ochoten uzavřít pracovní poměr, se stejným obsahem jaký máte dnes, což by pro Vás nemuselo být výhodné. Následné možnosti obrany Vašich práv by pak byly velice slabé.

Související