Vážený tazateli,

v první řadě záleží, o jaký druh pracovněprávního vztahu půjde. Pokud se bude jednat o dohodu o pracovní činnosti, tak jestli jste si ve smlouvě nesjednali právo na dovolenou (nebo není takové právo stanoveno ve vnitřních předpisech zaměstnavatele), nárok na dovolenou Vám nevznikne.

Kdyby šlo o pracovní poměr, základem pro posouzení jaký nárok na dovolenou Vám vznikl, je počet odpracovaných dnů. Zákoník práce totiž v § 212 odst. 1 stanoví, že zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny, přičemž části směn odpracované v různých dnech se nesčítají (pokud byste odpracoval menší počet dnů, vznikne Vám právo na dovolenou za odpracované dny).

Zjednodušeně řečeno tak z výše uvedeného vyplývá, že pokud Váš zaměstnavatel poskytuje dovolenou o délce 5 týdnů, vznikne i Vám - za předpokladu splnění všech podmínek - nárok na tuto dovolenou o délce 5 týdnů, s tím, že když Váš pracovní týden trvá 2 dny, bude to v souhrnu 10 dnů (5x2 dny) dovolené za celý kalendářní rok.

Související