Vážený tazateli,

máte-li při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku, započítává se tato přestávka do pracovní doby. Pokud bezpečnostní přestávka připadne na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech ( tuto má zaměstnavatel povinnost Vám poskytnout nejdéle po 6 hodinách práce v trvání nejméně 30 minut ) , pak se přestávka v práci na jídlo a oddech také započítává do pracovní doby. Případnému sloučení obou druhů přestávek tedy výklad příslušných ustanovení zákoníku práce nebrání, tato přestávka je Vám však započítávána do pracovní doby.

Související