Vážený tazateli,

úvodem je nutné říci, že je nutné rozlišovat dva Vámi zmiňované způsoby ukončení pracovního poměru – výpověď a dohodu.

Pokud budete Váš pracovní poměr ukončovat výpovědí, poté pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně dva měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi ( tzn. pokud dáte výpověď např. 23.3.2011, pak od 1.4.2011 začíná běh dvouměsíční výpovědní doby).

V případě ukončení pracovního poměru dohodou se zaměstnavatelem, skončí Váš pracovní poměr sjednaným dnem. Pokud tedy potřebujete ukončit Váš pracovní poměr co nejdříve, nelze než doporučit uzavření dohody o skončení pracovního poměru s Vaším zaměstnavatelem.

Související