Vážený tazateli,

narození dítěte spadá v souladu s příslušnými právními předpisy do okruhu tzv. jiných důležitých překážek v práci, jejichž okruh a rozsah je upraven nařízením vlády č. 590/2006 Sb., v platném znění. Na nezbytně nutnou dobu k převozu Vaší partnerky do zdravotnického zařízení a zpět je Vám zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu a k účasti u porodu pracovní volno již bez náhrady mzdy či platu.

Související