Vážená tazatelko,

těhotenství je v tomto případě skutečností, se kterou zákoník práce spojuje vznik tzv. ochranné doby. Dle § 53 odst. 1 písmeno d), zákoníku práce, totiž zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době (pozor ovšem na výjimky dle § 54), a to je v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.

Byla-li Vám dána výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže sdělíte zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrváte.

Z toho zjednodušeně řečeno vyplývá, že ochranná doba započne běžet již po "početí“, aniž o tom, že je žena těhotná ještě sama neví. Výpověďní lhůta, která začala běžet před početím, skončí až po skončení ochranné doby - uplynutím zbývající části.

Související