Vážená tazatelko,

Váš dotaz dle mého názoru směřuje do oblasti tzv. bossingu, ačkoliv samozřejmě pouze na základě Vašeho dotazu neznám všechny podstatné okolnosti. Obrana v dané situaci je poměrně složitá, neboť existence tohoto negativního jevu se velmi složitě prokazuje v případném soudním sporu (příp. důkazy představuje např. emailová korespondence, svědectví spolupracovníků apod.).

Záleží tedy na Vašem osobním posouzení stávající situace, zda již se tato jeví pro Vás jako dále neúnosná a zda by případný soudní spor měl ve Vašem případě smysl. Obecně lze rozhodně jen doporučit pokusit se najít mimosoudní řešení, opětovně se obrátit přímo na zaměstnavatele či jiného nadřízeného pracovníka s žádostí o dosažení nápravy přímo na Vašem pracovišti.

Související