Vážená tazatelko,

nárok na odstupné při skončení pracovního poměru vzniká ze zákona pouze za situací upravených v § 67 zákoníku práce. Tyto situace jsou vázány na důvody a způsoby rozvázání pracovního poměru, jedná se např. o okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zákonem stanovených důvodů. Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby – poté by Vám samozřejmě nárok na odstupné nevznikl.

Pokud by však pracovní poměr na dobu určitou skončil v průběhu trvání smlouvy některým z ostatních možných způsobů – např. výpovědí, okamžitým zrušením, dohodou- záleželo by na charakteru konkrétního způsobu a důvodu rozvázání pracovního poměru, zda by současně byly splněny podmínky § 67 pro vznik práva na odstupné. V případě Vámi uváděném, tj. organizační změny, by přicházela v úvahu výpověď daná zaměstnavatelem dle § 52 lit. a) až c) zákoníku práce a související vznik nároku na odstupné.

Související