Vážený tazateli,

máte-li řádně uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, pak jakákoliv změna této smlouvy vyžaduje souhlas jak ze strany Vašeho zaměstnavatele tak i Vaší. Tato situace je nejčastěji řešena písemným dodatkem ke stávající pracovní smlouvě. Pokud se změnou nesouhlasíte, nemůže Vás zaměstnavatel nutit k podpisu této písemné změny pracovního poměru a v žádném případě též není možné, aby tuto změnu provedl zaměstnavatel jednostranně sám, bez Vašeho souhlasu, takový úkon by byl neplatný.

Související