Japonská vláda dnes, měsíc po havárii v jaderné elektrárně Fukušima,  oznámila další evakuaci v místech, kde se očekává dávka pro obyvatelstvo větší než 20 miliSievertu v následujícím roce. Toto rozhodnutí přichází v době, kdy je jasné, že havárie nebude mít žádné oběti na životech z důvodu radiace. Finanční náklady na likvidaci ale budou vynakládány po mnoho dalších měsíců. Vesnice Iitate  a  Katsurao, města  Namie,  Kawamata a Minami Soma budou vyklizeny do doby, než dávkový příkon klesne. Zatím byly mimo evakuovanou oblast. Je to očekávaný vývoj. Evakuace při jaderné havárii má svá pravidla. Nejprve se vysídlí kruhová okolí elektrárny, nejlépe v době před úniky. V době, kdy se ví, kam radioaktivní spad dopadl, vysídlí se zasažená oblast, většinou kruhová výseč. Výsledný tvar připomíná často klíčovou dírku, jako na následujícím obrázku západního větru.

 V Japonsku dulo z jihovýchodu. Na následujícím grafu a mapě můžete pozorovat vývoj radiační situace severozápadně od elektrárny; je  vidět, že pro vesnici Iitate poklesla hodnota ze 40 mikroSv/h na polovic, tedy 20 mikroSv/h, rychle za 4 dny (bledě modré hodnoty pro dny 15-19/3). Následný pokles z 20 mikroSv/h na polovičních  10 mikroSv/h trval už déle: 7 dní. Ale další pokles z 10 mikroSv/h na polovičních 5 mikroSv/h nenastal ani po 14 dnech. To naznačuje, že krátkodobé isotopy jako I-131 (poločas rozpadu 8 dní) a Te-132 (3 dny) už nehrají takovou roli a většina obdržené dávky dnes přichází z jiných  isotopů, velmi pravděpodobně Zr-95 (64 dny) a Ba-140 (13 dnů). Ty se také časem rozpadnou; pak bude dominovat radioaktivní stroncium, ale v daleko menších hodnotách dávkového příkonu. Tomu nasvědčuje i povolení konzumovat místní mléčné výrobky, které jinak radioaktivní jód I -131 rád vyhledává.   Při dnešní úrovni by celoroční dávka ve vesnici Iitate byla kolem 50 miliSievertu. Díky rozpadům to bude nakonec méně; o kolik, to uvidíme, jak rychle se Zr a Ba rozpadne. Jedna věc je technokratické zhodnocení situace. Druhá věc je reakce obyvatelstva: z vesnice Iitate by mi žena i s dětmi utekla a mohl bych vyprávět o vyšším přírodním pozadí v Brazílii a Iránu, co bych chtěl… Koneckonců vždy je to nakonec osobní rozhodnutí a ten, kdo ho přijme, s ním bude nejvíce sám spokojen - ani já bych tam děti též nenechal.

Související