Zástupci 47 sportovních svazů, členové iniciativy Český sport 2011, se dohodli na společném postupu pro sobotní valnou hromadu a zároveň vyzývají zástupce svazů ve výkonném výboru ČSTV, aby odvolali Aleše Hušáka z postu ředitele Sazky. "Jde jednoznačně o manažerské selhání a on nese odpovědnost," řekl předseda basketbalu Miroslav Jansta.

Vedení ČSTV na pořadu nebude

"ČSTV je v současné podobě nefunkční a neplní úlohu, kterou od něj sportovní prostředí očekává a kterou potřebuje," stojí v prohlášení iniciativy, která chce transparentní rozhodovací procesy a kontrolu odpovědnosti vedení.

Iniciativa si stanovila pro valnou hromadu tři základní body. Odvolání vedení ČSTV mezi nimi ale není. "Na valné hromadě by to neprošlo, proto jsme o tom ani nediskutovali," řekli šéfové basketbalu Miroslav Jansta a florbalu Filip Šuman. ČSTV tvoří komora svazů a komora tělovýchovných jednot, které jsou nakloněny současnému vedení ČSTV.

"Je případně otázka jednotlivých svazů, jestli odvolání vedení navrhnou," uvedl Jansta s tím, že podle jeho názoru mají lidé odpovědní za situaci skončit sami.

Sportovní svazy iniciativy, 47 z 72 sdružených v ČSTV, se dohodly, že na valné hromadě neschválí zprávu o činnosti ČSTV za rok 2010, neschválí návrh na změnu stanov ČSTV a nepodpoří návrh na řešení situace v Sazce, jak byl předložen výkonným výborem ČSTV. "S tím musí souhlasit obě komory, a když se vyjádříme negativně, tak usnesení neprojde. Tady tu sílu držíme my," prohlásil Šuman.

Jde o peníze pro sport

Prioritou iniciativy je připravit podklady pro jednání se státem na nejobecnější úrovni, aby se vědělo, kolik peněz a na co vlastně český sport potřebuje. "Chceme iniciovat zařazení finančních prostředků potřebných pro sport na účet ministerstva školství garantovaný výhradně na podporu sportu a návrh strategie podpory sportu vycházející z vládní Koncepce státní podpory sportu v České republice," stojí v prohlášení.

Jedním z návrhů do budoucna je změna na jednokomorovou strukturu ČSTV, tedy oddělení svazů a jednot. "Všechno je to především diskuse a hromada je mezičlánek, ale čeká nás dlouhodobé jednání," konstatoval Jansta. "K tomu může dojít třeba až za rok nebo na mimořádné valné hromadě," doplnil Šuman.

Související