Vážená tazatelko,

názor Vašeho nadřízeného není správný. Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv i když je v pracovní neschopnosti. Tudíž Vaše výpověď je platná, a protože se jedná o jednostranný právní úkon, nepotřebujete, aby Vám ji zaměstnavatel podepsal (i když je to pro Vás lepší postup).

Zákaz výpovědi v ochranné době se vztahuje na zaměstnavatele (§ 53 odst. 1 zákoníku práce) a nikoliv na zaměstnance.

Související