Vážená tazatelko,

postup Vašeho zaměstnavatele není v souladu se zákonem. Jednak nemáte podepsanou dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování dle § 252 zákoníku práce a tudíž za „schodek“ na hodnotách neodpovídáte. Ovšem podle toho, jak popisujete situaci u Vašeho zaměstnavatele, i kdybyste takovou dohodu podepsala, neodpovídala byste za tento „schodek“.

Není totiž splněna podmínka předmětného ustanovení zákoníku práce, a to, že zaměstnanec odpovídá za schodek na svěřených hodnotách, jen když s nimi má možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Tudíž nároky, které po Vás zaměstnavatel uplatňuje, nejsou v souladu se zákonem. Protože jste dohodu o ukončení pracovního poměru nepodepsala, Váš pracovní poměr trvá dál a to, že Vás zaměstnavatel poslal domů, na to nemá žádný vliv. Máte dále nárok na mzdu, protože se ve Vašem případě jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Kdyby Vám nevyplatil mzdu, nebo jakoukoli její část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti máte právo zrušit pracovní poměr okamžitě podle § 56 písmeno b) zákoníku práce, s tím, že by Vám příslušelo odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Ovšem jiná je otázka trestního oznámení, které zmiňujete. Zabránit tomu, aby Váš zaměstnavatel podal trestní oznámení z důvodu podezření na krádež zboží, nemůžete. Bude pak věcí orgánů činných v trestním řízení – resp. Policie, jak tuto situaci posoudí, resp. vyšetří.

Související