„Firmy se bojí porušení zákonů, zejména těch vyplývajících z Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR. Hranice mezi tím, co je zákonné a co nikoli, je velmi nejasná, často neexistuje vůbec. To pouze nahrává líným a nepoctivým zaměstnancům,“ říká Ivan Janoušek ze znaleckého ústavu APOGEO Esteem, soudní znalec v oblasti informačních technologií.

Management firem se proto stále častěji obrací na odborníky s dotazem, jak udržet pracovní kázeň a zůstat přitom v mantinelech zákonů: „Nechtějí kvůli kontrole zaměstnanců riskovat soudní spory s nejistým koncem. Mnohým už ale dochází trpělivost, protože tím trpí nejen kvalita práce, ale i zabezpečení firmy,“ vysvětluje Ivan Janoušek. Právníkům se specializací na IT a soudním znalcům proto přibývá práce.

Legislativa zatím více nahrává flákačům
Získat kontrolu nad zaměstnanci v běžném kancelářském prostředí je relativně jednoduché a zákony nabízejí obstojnou ochranu zaměstnavateli i zaměstnancům. Ve virtuálním elektronickém světě však současná legislativa více nahrává líným a nepoctivým zaměstnancům. Zatímco například papírovou korespondenci může mít firma plně pod kontrolou, při čtení e-mailů zaměstnanců by mohl management narazit.

Sledovat zaměstnance lze jen do určité míry
Zaměstnavatelé nesmějí při monitorování pracovních aktivit zaměstnanců překročit určité hranice. Pak by se i dobře míněná opatření mohla obrátit proti nim. „Klíčem je mít pod kontrolou činnosti pracovníků, ale neshromažďovat informace nad rámec zákona,“ upozorňuje Jan Vojtěch Binder, bezpečnostní expert znaleckého ústavu APOGEO Esteem.

Ideální je provádět pouze monitoring pracovních aktivit, například sledovat dobu strávenou prohlížením internetových stránek, frekvenci využívání klávesnice nebo počet vytištěných stránek z tiskárny. Vlastní obsah komunikace podle současných zákonů nesmí být monitorován vůbec či jen obezřetně po poradě s odborníky.

Zneužití Důsledky
Zábava (hry, filmy, hudba, facebook) Ztráta pracovního času
Zneužívání e-mailu pro soukromou korespondenci

Ztráta pracovního času,porušení bezpečnosti

Využití firemních počítačů k uložení soukromého obsahu Porušení bezpečnosti, kriminalizace zaměstnavatele
On-line komunikace (chatování, ICQ, Skype) Ztráta pracovního času, porušení bezpečnosti
On-line nákupy Ztráta pracovního času

Tablulka: Jak jsou počítače na pracovišti nejčastěji zneužívány (zdroj: Apogeo Esteem, 2011)

Související