V Česku je velké množství zahraničních advokátů a společností se zahraniční účastí zaměstnanců nebo statutárních orgánů. Kniha je určena právě této cílové skupině a je prvním komentářem vydaným na území ČR, který je komplexně zpracován v cizím jazyce. Wolters Kluwer zatím neplánuje v této řadě anglických publikací pokračovat.

Související