Postoj člověka k práci je nesmírně důležitý. Pokud se do své práce dokážete zamilovat, tím lépe pro vás i pro práci samu. Najít tu správnou práci - to je jako uzavřít dobré manželství, které přetrvá. 

Není to o tom, že práce a podmínky práce se musí přizpůsobovat vašim potřebám. Jde o vzájemné přizpůsobování. I vy se můžete a často i musíte přizpůsobit, protože práce je vždy prací pro někoho - pro interního nebo externího zákazníka - a jemu je nutno sloužit. Flexibilní lidé s pozitivním postojem se přizpůsobovat dokáží a nemají s tím problém, jestliže to pochopí jako rozumné a smysluplné.

Jak jste na tom s přizpůsobováním právě vy? To můžete zjistit, když si položíte následujících 15 otázek.

Vaše odpovědi vám pomohou určit, zda máte práci, ve které se kombinuje to, co děláte rádi, s tím, co umíte dělat nejlépe, a s tím, co přidává hodnotu na výsledném produktu pro firmu a pro zákazníka. Pokud zjistíte, že takovou práci nemáte, zvažte delegování některých z vašich úkolů a činností na spolupracovníky nebo dokonce uvažujte o přestup na jiné pracovní či řídící místo nebo dokonce na jiný druh kariéry.

Co děláte nejlépe? Je zarážející, kolik lidí tráví celé roky tím, že se snaží dělat dobře to, co dělají špatně, místo aby se snažili dělat lépe to, co dělají dobře.

Co děláte nejraději? To není vždy totéž ja-ko v předchozí otázce. Pokud to není nezákonné a pokud vám osobně to neškodí, snažte se dělat to, co děláte rádi. Pokud to je něco obecně užitečného a pokud to můžete dělat produktivně, můžete na tom založit svoji kariéru.

V čem se chcete zlepšit? Odpověď na tuto otázku vás může nasměrovat určitým směrem, může vám dát podnět k vyhledání vhodného mentora. Ale může vám to také pomoci definovat úkol nebo činnost, kterou potřebujete delegovat.

Jaký talent ve vás zatím dřímá a je nevyužit? Neříkejte, že žádný.

Na které ze svých dovedností jste nejvíc pyšní? Tato otázka často umožňuje uvědomit si překážky, které se vám podařilo překonat.

O čem ostatní lidé nejčastěji mluví jako o vašich největších přednostech? Tato otázka vám pomůže identifikovat dovednosti, kterých si příliš neceníte, protože se vám zdají být snadné a samozřejmé.

V čem jste se zlepšili? Tato otázka vám poskytne inspiraci, v čem je pro vás výhodné se dál zlepšovat.

V čem se nedokážete zlepšit bez ohledu na velikost úsilí, které byste tomu věnovali? Odpověď na tuto otázku vám řekne, na co je zbytečné plýtvat časem a energií.

Co děláte s největším odporem? Tato otázka vám naznačí, co máte delegovat nebo pro co si máte najmout externí odborníky.

Které dovednosti si potřebujete osvojit, abyste mohli dobře dělat svou práci? Tato otázka vás může nasměrovat na absolvování nějakého výcviku, na samostudium nebo na spolupráci s koučem či mentorem.

Se kterým druhem lidí spolupracujete nejlépe/nejhůře? Rádi spolupracujete s lidmi vysoce organizovanými s analytickými schopnostmi?

Dokáží vás kreativní typy lidí pořádně znervóznit? Vytvořte si svoje vlastní kategorie lidí a vyhodnoťte je.

Jaký druh firemní kultury vás dokáže přimět k nejlepší výkonnosti? Je pozoruhodné, kolik lidí nechce opustit firemní kulturu, do které se zjevně nehodí.

Co jste dělali, když jste se cítili při práci nejlépe? Můžete najít způsob, jak to zopakovat?

Jaké jsou vaše nejtajnější touhy směřující k vašemu budoucímu životu při práci? Co by vám mohlo zabránit realizovat tyto touhy?

Jak byste mohli lépe využít svůj čas ve své dosavadní práci v zájmu větší přidané hodnoty pro vaši firmu? Vaše odpověď na tuto otázku může být pro vašeho nadřízeného cennou informací a podnětem ke změně.

Související