Rok 2010 byl pro trh práce zlomový. Došlo k pozitivnímu obratu v oblasti IT, který signalizoval začátek postupného oživení pracovního trhu v České republice, zejména zvyšování poptávky po uchazečích s praxí. Poprvé od roku 2008 jsme vloni zaznamenali ve všech sledovaných oborech růst mezd alespoň u některých profesí. Vyplývá to z průzkumu Salary & Benefits Guide 2010-2011 mezinárodní personální agentury Robert Half. V uplynulém roce si finančně nejvíce polepšili zejména uchazeči s praxí, která byla pro zaměstnavatele klíčovým kritériem při náboru. Nejvýrazněji vzrostly mzdy IT specialistům s praxí 3-5 let v oboru, manažerům v oblasti logistiky a v technických oborech, obchodníkům v FMCG a odborníkům na pozicích credit controller.

Málo odborníků

Firmy začaly vloni opět ve větší míře otvírat nová pracovní místa. Od druhé poloviny roku 2010 byli také zaměstnanci ochotnější změnit práci, zkušení odborníci s praxí si mohli opět vybírat z velkého počtu pracovních nabídek. Přesto byl trh práce v uplynulém roce charakteristický nedostatkem odborníků s předchozí praxí napříč všemi obory. Zaměstnavatelé byli proto ochotni při získávání nových zkušených kandidátů zvyšovat nástupní mzdy. Patrná byla i jejich snaha udržet si klíčové stávající zaměstnance, a to i za cenu navýšení mezd. U většiny firem se zároveň stále projevovala opatrnost v náboru nových zaměstnanců. Požadavky na kandidáty ze strany zaměstnavatelů byly i nadále vysoké. Výsledkem byla často zdlouhavá a neefektivní výběrová řízení.

Těžké časy zažívali i nadále absolventi bez praxe. Absolventi s krátkou praxí zůstávají na pracovním trhu déle. Firmy totiž v současnosti preferují odborníky, kteří již mají požadované zkušenosti, nejlépe z konkrétního odvětví, a mohou danou pozici zastávat okamžitě.

Rozhodujícím kritériem při výběru nových zaměstnanců je předcházející zkušenost v oboru. Klíčovým požadavkem zůstává znalost cizích jazyků, zejména angličtiny. Z důvodu nedostatku kvalifikovaných kandidátů letos očekáváme mírné snížení těchto požadavků, zaměstnavatelé budou dále usilovat o udržení stávajících klíčových pracovníků. Začátek roku signalizoval, že kandidáti budou letos ochotnější měnit zaměstnání a jejich nároky na výši nástupní mzdy a požadované benefity budou vyšší než vloni.

Situace v marketingu a obchodu

Oproti roku 2009, kdy docházelo k restrukturalizaci řady společností a v důsledku toho i k masivnímu propouštění, se vloni trh práce v oblasti obchodu a marketingu postupně stabilizoval. Zejména ve druhé polovině minulého roku začaly firmy opět otvírat nová pracovní místa, a to zejména v obchodu, a poptávat uchazeče i na marketingové pozice. Přetrvávající nedostatek zkušených obchodníků a key account manažerů především v FMCG způsobil, že zaměstnavatelé byli vstřícnější k možnosti navýšení nástupní mzdy poté, co v roce 2009 došlo k jejímu snížení. Firmy preferovaly zkušené obchodníky s kontakty v daném oboru. Pokud splňovali tyto požadavky, byly ochotny je i přeplácet. U obchodních pozic v technických oborech se mzda pohybovala spíše u horní hranice uvedeného mzdového rozpětí (až 70 tis. Kč). Dle průzkumu uvedlo téměř 22 % respondentů z oblasti obchodu a marketingu, že se jim v uplynulém roce zvýšila stávající mzda, a to převážně její bonusová složka. Jako nejčastější důvody uvedli dobrou výkonnost a výborné pracovní výsledky.

Do marketingových a PR oddělení společností byli přijímáni noví zaměstnanci většinou pouze jako náhrada za ty, kteří se sami rozhodli pro změnu nebo odešli na mateřskou dovolenou. Marketingové a PR agentury rozšiřovaly své týmy většinou pouze v případě získání nových zakázek, uchazečům nabízely pracovní smlouvy na dobu určitou, obvykle na jeden rok. Dlouhodobě stabilními obory, kde nedošlo v uplynulém roce v rámci obchodu a marketingu k výraznějším změnám mezd, zůstávají farmacie a oblast služeb.

Zaměstnavatelé kladli u uchazečů v minulém roce největší důraz na několikaletou praxi v daném oboru a odborné vzdělání. Klíčovým faktorem při hledání nových odborníků zůstává velmi dobrá znalost anglického jazyka. V nejsložitější situaci na trhu práce jsou i nadále absolventi bez praxe, pracovních příležitostí právě pro tuto specifickou skupinu uchazečů je nabízeno velmi málo.

Letos očekáváme celkové oživení napříč všemi obory a s tím spojený růst nástupních mezd. Kandidáti budou ochotnější měnit práci. Zkušených obchodníků zejména v oblasti FMCG a technických oborech ale bude stále nedostatek.

Zákaznický servis

V průběhu roku 2010 se oproti předchozímu roku zvýšila poptávka firem po kandidátech z oblasti administrativy, HR, zákaznického servisu, logistiky, práva či technických pozic. Největší zájem projevovali zaměstnavatelé o pozice zákaznického servisu a technické pozice, nejnižší naopak o pozice z oblasti práva. Průměrné mzdy pracovníků zákaznického servisu jsou závislé na délce praxe. Specialista zákaznického servisu do 1 roku praxe si přijde na 21 500 až 23 000 Kč, s praxí do tří let 24 až 32 tis. Kč, do pěti let 31 až 40 tis. Manažer zákaznického servisu se zkušenostmi 1 až 3 roky si vydělá 29 500 až 32 tis. Kč, do pěti let praxe získá 30 až 48 tis. Kč a nad pět let praxe 45 až 98 tis. korun.

 

Aleš Křížek
ředitel společnosti Robert Half pro Českou republiku

 

Benefity

Marketéři chtějí auto

Mezi nejvíce využívané zaměstnanecké výhody v oblasti obchodu a marketingu patřily pro rok 2010 notebook, mobilní telefon i k soukromým účelům a 5 týdnů dovolené. Nejhodnotnějším benefitem mezi obchodníky a pracovníky v marketingu, bez ohledu na délku praxe a obor, je služební automobil využívaný i k soukromým účelům, nově se v žebříčku nejžádanějších benefitů objevuje možnost práce z domova - home office (3. místo).

Respondenti ve všech kategoriích by také shodně uvítali 5 týdnů dovolené. Oproti roku 2009, kdy zaměstnanci preferovali odborné vzdělávání či jazykové kurzy, dávali v roce 2010 výraznější přednost home office či 13. platům. Vzdělávání už pro ně obecně není takovou výhodou a spíše si váží více volného času a efektivnějšího využití pracovní doby právě v podobě možnosti práce z domova.

Pokud jde o jednotlivé obory, nejlepší podmínky měli minulý rok zaměstnanci ve farmacii. Dostávali právě ty benefity, které zároveň považovali za nejhodnotnější. Naopak specialisté na marketingových pozicích si nejvíce cení možnosti využívání služebního automobilu, zaměstnavatelé jej ale neposkytují v takové míře či jej přenechávají jiným pozicím. "Přestože je služební automobil velmi žádaným benefitem, je poskytován pouze zaměstnancům na obchodních pozicích," upřesňuje Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half pro Českou republiku.

Zdroj: Robert Half, 2010

 Výše mezd v sektoru obchodu a marketingu (v Kč)

"Firmy preferovaly zkušené obchodníky s kontakty v daném oboru. Pokud splňovali požadavky, byly ochotny je i přeplácet."

Související