Vážený tazateli,

v souladu se zákoníkem práce Vám za noční práci přísluší kromě dosažené mzdy též příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Jedná se tedy o stanovení minimální dolní hranice příplatku, který může být samozřejmě větší. Případnou jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat jen v kolektivní smlouvě.

Související