Důchod bude automaticky valorizován dle inflace a navíc o třetinu růstu mezd, takže vláda by již neměla mít možnost manipulovat valorizaci důchodů, jak se obvykle dělo v rocích před volbami.

Reforma především reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, které v zásadě zrušilo současný penzijní systém jako příliš „redistribuční“. Vláda změnila vzorec pro výpočet penzí tak, aby se mzdy vyšší než 11 000 Kč odrážely ve vzorci s faktorem 26% místo existujícího vzorce, který používá 30% mzdy v intervalu 11 000 – 28 200 Kč a pouze 10% mzdy nad touto úrovní (mzdy nižší než 11 000 Kč se odrážejí ve vzorci plně). Je otázka, zda právě tato úprava odpovídá nálezu Ústavního soudu, když pro 70% populace se zásluhovost důchodového systému, ech, snižuje... Alespoň budou mít soudci příležitost porovnat svoji představu o důchodové reformě s politickou realitou.

Reforma ovšem také prodloužuje věk odchodu do důchodu na 65 let pro obě pohlaví v roce 2041. Po roce 2041 bude věk odchodu do důchodu každý rok zvyšován o 2 měsíce, bez konečného limitu. Toto rozhodnutí by mělo výrazně zlepšit bilanci důchodového systému po roce 2020 a prakticky zlikvidovat očekávané schodky. Toto finanční "vyrovnání" důchodového systému však není zadarmo - zaplatí ho dnešní školáci a jejich mladší kolegové z mateřských školek. Pro muže narozeného v roce 2008 a vydělávajícího průměrnou mzdu své věkové skupiny celý svůj pracovní život bude čistá současná hodnota penzí po reformě o 22% nižší než byla před ní. Pro muže narozeného v roce 1990 je snížení 20% a pro muže narozeného v roce 1975 dosahuje 15%. Snížení čisté současné hodnoty penzí je ještě více výrazné pro ženy, protože stráví v důchodu více času. Nový penzijní systém by snížil čistou současnou hodnotu jejich penzí o 40-45%, v závislosti na věku.

Jak je to možné? Díky tomu, že pro dnešní důchodce, ani pro ročníky bezprostředně před důchodem se nic nemění, měli by tito nejmladší Češi platit celý život 28% ze své mzdy (nebo 26%, pokud projde "velká důchodová reforma") a pokud se dožijí důchodu, měli by dostávat cca 50% své mzdy jako důchod. Vzhledem k tomu, že pracovat budou nějakých 45 let a v důchodu budou možná let deset, je to hodně drahá "pojistka".

Snaha české vlády snížit budoucí schodky důchodového systému je chvályhodná, neboť reformovaný důchodový systém již neslibuje voličům něco, co nemůže splnit. Na druhou stranu,  pokud voliči uvidí důchodový systém takový jako skutečně je - tedy neefektivní nástroj mezigeneračního přerozdělování, nápadně připomínající neblaze proslulé ponzi schéma - budou o něj ještě vůbec mít zájem?

Související