Když nebereme v úvahu životní náklady v těchto dvou sousedících a srovnatelných zemích, manažeři v České republice si vydělávají více, než lidé pracující na Slovensku. Otázkou je: Dokdy?

Průměrný hrubý měsíční plat v celém českém hospodářství je podle online platového průzkumu Platy.cz 24 775 korun českých. Na Slovensku lidé vydělávají v průměru o 12 procent méně. Průměrný hrubý měsíční plat je v současnosti po přepočtu 22 082 korun českých.

ROZDÍLY SE POMALU ZMENŠUJÍ

Rozdíly mezi platy v České republice a na Slovensku se ale v posledních letech zmenšují. Před třemi lety, v roce 2008, byly v ekonomice České republiky platy oproti průměrným platům u východních sousedů vyšší téměř o pětinu. Loni se rozdíl zmenšil o pět procent a letos o další dvě procenta.

MANAŽERSKÉ PLATY SI POLEPŠILY NEJVÍCE

Za poslední tři roky se rozdíly mezi českými a slovenskými platy zmenšily, což je způsobeno výraznějším růstem platů na Slovensku.

Platový průzkum Platy.cz sleduje a srovnává platy ve třech různých zemích a sbírá přitom údaje o platech na více než 500 pozicích. Pro každou pozici tak průzkum dokáže vygenerovat srovnání zvažovaného platu kandidáta na pozici, zaměstnance či uchazeče o práci a srovnat ho s konkurencí na trhu. Manažeři tak zjišťují, zda jsou zaměstnanci odměňováni správně. A jak jsou odměňováni samotní manažeři?

Podle úrovně pozice stouply mezi rokem 2008 a rokem 2011 platy na pozicích středních a nižších manažerů v České republice o 9 procent. Ze všech sledovaných úrovní pozic (pomocní zaměstnanci, kvalifikovaní dělníci a zaměstnanci ve službách, administrativní zaměstnanci, kvalifikovaní zaměstnanci netechnického zaměření, kvalifikovaní techničtí zaměstnanci, nižší a střední manažeři a top manažeři) jde o skupinu zaměstnanců, kterým platy v České republice stouply nejvýrazněji.

ROZDÍLY SE ZMENŠUJÍ

Na Slovensku stouply pracovníkům na úrovni středního a nižšího managementu platy za poslední tři roky o 12 procent.

Přesto, že manažeři na Slovensku před třemi lety vydělávali méně, než jejich čeští kolegové, jejich platy v posledních letech stouply výrazněji a tím se rozdíly mezi výdělky zmenšily.

IT MANAŽER SI VŠUDE VYDĚLÁ SROVNATELNĚ

Při sledování rozdílů v platech manažerů jsou mezi zeměmi největší rozdíly ve výdělcích výrobních ředitelů. Výrobní ředitel v České republice vydělává téměř o třetinu více, než výrobní ředitel na Slovensku. Například generální ředitel přitom vydělává v České republice v průměru o necelou pětinu více než na sousedním Slovensku. Rozdíly však závisí na velikosti společnosti, kterou řídí. Co se však týká IT manažerů, ti vydělávají v obou zemích srovnatelně. Jejich platy se dlouhodobě liší jen minimálně.

KDO BERE NA SLOVENSKU VÍC NEŽ V ČESKU?

Pozice, kde jsou platy vyšší na Slovensku než v České republice, jsou zatím velmi výjimečné. Podle aktuálních informací více vydělává na Slovensku jen barman (o 6 procent) a zedník (o jedno procento).

PLATY.CZ

Věnujete se odměňování profesionálně? Úspěšné firmy využívají platové analýzy PayLab průzkumu platů Platy.cz. Jednoduchým online nástrojem můžete analyzovat platy a benefity na různých pozicích z pohledu regionu, pohlaví, dosaženého vzdělání, praxe na pozici, velikosti společnosti, vlastnictví a odvětví společnosti.

 

Lucia Burianová

Profesia. sk

Související