Karel I. sondoval možnost uzavření míru, navrhl reformy mocnářství a nakonec byl svědkem rozpadu monarchie.
Karel I., otec Otty měl úzké vazby na české země - sloužil tady jako důstojník v armádě. Koupil si zámek v Brandýse nad Labem.

Již od dětství byl Otto von Habsburg připravován stát se následníkem trůnu. Roku 1961 se však vzdal veškerých nároků na císařský trůn.

Otto von Habsburg se narodil ještě v dobách, kdy mocnářství vládl stařičký František Josef I. Málo se ví o jeho statečnému postoji během druhé světové války. Jako jeden z mála politiků rozpoznal nebezpečí nacionálního socialismu a otevřeně vystupoval proti Hitlerovi. Snažil se zabránit anexi Rakouska a za války dopomohl k útěku z Evropy 15 tisíc Židů. V roce 1940 odešel do USA, kde se snažil založit tzv. Dunajskou federaci, jakousi předchůdkyni spojené Evropy.

Kariéra europoslance

Byl zvolen do Evropského parlamentu za bavorskou CSU. Působil jako novinář, publicista a spisovatel. Získal občanství hned v několika státech: v Rakousku, Maďarsku, Německu a Chorvatsku. Hovořil čtrnácti jazyky.

Usiloval o sjednocení  Evropy od Ukrajiny po Island. Habsburg byl také předsedou Panevropské unie po dobu více než 30 let.

V Česku, kam přijel poprvé krátce po listopadových událostech v roce 1990, byla jeho úloha v podpoře o začleňování bývalých satelitů někdejšího sovětského impéria do evropských struktur vnímána rozporuplně. Habsburg totiž od začátku prosazoval nutnost dialogu české politické reprezentace s vysídlenými sudetskými Němci a požadoval zrušení Benešových dekretů.

Související