Nejobvyklejšími formami flexibilního úvazku jsou zkrácený úvazek (v 60 %), pružná pracovní doba (ve 45 %) a kombinace práce z domova s prací v zaměstnání (ve 14 %).

V celkovém průměru je však zkrácený úvazek poskytován jen 1 % zaměstnanců. Pružná pracovní doba je naopak aplikována extenzivně, v praxi jde o vůbec nejrozšířenější flexi úvazek.

Důvody nevyužívání flexibilních pracovních úvazků jsou nejčastěji povaha pracovní činnosti (36 %) nebo nepotřebnost či nevyužitelnost flexi úvazků (29 %).

- red -

Související