Vážený tazateli,
poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby, za dobu poskytnuté přestávky vám mzda nenáleží. Přestávku v práci na jídlo a oddech v délce nejméně 30 minut je Vám zaměstnavatel povinen poskytnout nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce, přičemž zákoník práce přímo vylučuje možnost poskytnutí přestávky na začátku nebo na konci pracovní doby, čímž nepřímo odpovídám na váš druhý dotaz. Není tedy možné si přestávku „nevybrat“ a odcházet následně ze zaměstnání o půl hodiny dříve než ostatní zaměstnanci, kteří přestávku čerpali, neboť tímto postupem by docházelo k porušování výše uvedeného zákonného ustanovení.

Související