Mentoring je postavený na úzkém vztahu mentora či mentorky a její či jeho svěřence. Mentora si lze představit jako rádce či průvodce, který na základě svých zkušeností pomáhá svému svěřenci zvládat profesní výzvy, nabízí rady a nový pohled na řešení problémů. Na rozdíl od koučinku, ve kterém jde především o motivování manažera a pomoc ke snadnějšímu dosažení vytčených cílů, je mentoring určen spíše ke konzultacím obtížných situací a debatě o směřování dalšího profesního růstu.

Ženy se v převážně mužském světě vrcholového managementu musejí vyrovnat s mnoha výzvami a konzultace se zkušenějším kolegou či kolegyní jim může pomoci je úspěšně zvládnout.

Odyssey byla spuštěna v březnu 2010 pod záštitou Muriel Anton, generální ředitelky Vodafonu, Petra Šimůnka, šéfredaktora Hospodářských novin, Jana Bubeníka, výkonného partnera Bubenik Partners a Peppera de Callier, zakladatele Prague Leadership Institute. Důvodem pro vznik tohoto v Čechách ojedinělého programu byl podle vlastních slov Muriel Anton fakt, že byla po celý svůj profesní život zvyklá být obklopena lidmi, s nimiž mohla konzultovat různé problémy a obrátit se na ně s prosbou o radu, ať už šlo o studium na univerzitě či o budování kariéry. V České republice se však setkala s pravým opakem. Většina úspěšných žen, které zná, si musela cestu na vrchol prošlapat sama. Tuto praxi se Muriel rozhodla změnit a vybudovat kulturu mentoringu i v prostředí českého businessu.

Mentoring samozřejmě může být stejně přínosnou metodou budování kariéry i pro muže. Ze statistik zastoupení žen ve vrcholových pozicích českých firem však vyplývá, že tím, kdo momentálně potřebuje v prostředí českého businessu podpořit nejvíce, jsou ženy. Proto je program Odyssey koncipován jako ženský mentoring. Nicméně muži jsou do něj zapojeni v rolích mentorů, mimo jiné proto, že mohou ženám poskytnout ten nejlepší vhled do mužského byznysu.

Co dává Odyssey neziskovkám?

Po předchozím úspěšném ročníku se letos Odyssey poprvé otevřela i manažerkám neziskových organizací. Přínos mentoringu proto mohou ocenit nejen ženy z byznysu, ale i z neziskového sektoru, kde řeší podobné výzvy, ale s ještě méně zdroji, než je běžné v korporacích. Tuto pilotní část programu zastřešuje Slovensko-český ženský fond ve spolupráci s Nadací Vodafone a jejím primárním cílem je profesionální rozvoj manažerek neziskového sektoru pomocí přenosu know-how mezi komerční a neziskovou sférou.

Při sezeních s mentory mohou manažerky z neziskových organizací získat podněty a inspiraci pro svůj osobní a profesní rozvoj, nový pohled na řešení situací a získat know-how o postupech, nástrojích a metodách práce v komerční sféře.

Jednou z prvních mentees z neziskového sektoru, která se programu účastnila, byla Jana Sladká, zakladatelka neziskové organizace Anabell, která nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy. Její mentorkou se stala Marianna Bradovková, seniorní manažerka, která má bohaté zkušenosti v oblastech vedení společnosti a strategického managementu na trzích střední a východní Evropy, naposledy ze společnosti Avon Cosmetics. O své zkušenosti s mentoringem a programem Odyssey se obě byly ochotné podělit.

Mentoring: pohled z obou stran

Jana Sladká - ředitelka neziskové organizace Anabell pro pomoc osobám s poruchami příjmu potravy

Dříve jsem se domnívala, že mentoring je něco jako supervize tak, jak ji známe ze sociální práce. Nyní se dívám na mentoring jako na proces, který nabídne prostor sdílet názory, ale i obavy z některých aktivit a možnost poradit se se zkušenějším manažerem. Je mi líto, že ještě není v neziskovém sektoru natolik rozšířen, aby pomohl manažerům této sféry profesionálně růst a rozvíjet se. Dnešní ekonomika je tvrdá a i neziskovky si musí najít svůj rozvojový potenciál.

S mou mentorkou Mariannou jsme se viděly zhruba jednou za měsíc a půl. Během našich schůzek jsme diskutovaly nad mým záměrem reorganizovat Anabell, která po několika letech růstu a úspěšného fungování potřebovala nový dech a směr růstu. Po dlouhé době jsem mohla své problémy a vize s někým probrat. A to dokonce se ženou, která již podobné problémy řešila a díky svým zkušenostem mi pomohla rozšířit obzory, podívat se na problém z jiného hlediska a nasměrovat mé další uvažování. Díky těmto konzultacím jsem našla pro naši situaci řešení, které jsem dříve nenacházela, nebo jsem si na něj netroufala pomyslet.

Mentoringová sezení s Mariannou mi pomohla uzavřít jedno desetiletí budování neziskové organizace a zahájit práci na nové etapě, která sice bude stavět na pevném základu a bazální myšlence, ale minimálně některé marketingové a manažerské nástroje budou nové. Navíc jsem si sama pro sebe pojmenovala novou cestu, jak se posunout v oblasti personálního managementu a zúročit tak všechny své znalosti a dovednosti směrem k ostatním NNO. Začínám uvnitř své organizace více slaďovat komerční a neziskové aspekty tak, aby finanční stránka byla propojena s podporou toho, co osobně stale považuji za své poslání, a tím je pomoc a podpora klientům s poruchami příjmu potravy.

Marianna Bradovková - seniorní konzultantka pro rozvoj podnikání

Jsem přesvědčená o tom, že ve větších korporacích začínají ženy na stejné startovní čáře jako jejich mužští kolegové. Do třiceti až pětatřiceti let se pak často intenzivně věnují kariéře a na střední manažerské pozice se dostávají stejně rychle jako muži. Zlom ovšem nastává v době, kdy zakládají rodinu a potřebují více flexibilty. Tehdy totiž začínají narážet na zažité korporátní stereotypy a jejich kariéra často stagnuje. Právě v této etapě pak může být klíčová pomoc mentora. A to nejen pro ujasnění dlouhodobých kariérních cílů, ale i rozšiřování kontaktů a definování profesních standardů pro směřování do vyšších manažerských pozic.

Mnohé ženy právě z výše uvedených důvodů volí podnikatelskou sféru. Ve vlastním podniku jsou schopny skloubit pracovní a rodinný život. Ale i pro ženy-podnikatelky může být mentoring přínosný. Mentor může například pomoci definovat obsah a rozsah podnikání tak, aby žena mohla plně využít svůj manažerský a podnikatelský potenciál.

Mnoho obdivuhodných žen se pohybuje i v neziskové sféře. Trendem v této oblasti se v poslední době stává profesionalizace řízení, zvýšení efektivity organizace a intenzivní fundraising. Potřeba žen pracujících v neziskovém sektoru stát se profesionálními manažerkami roste. Mentor v této situaci může pomoci identifikovat oblasti osobního rozvoje a nastínit možnosti rozvoje specifických profesionálních manažerských dovednosti.

Osobně jsem měla šanci přínosy mentoringu pozorovat na sobě samé a rozvoji své kariéry. V Avonu jsem měla možnost se účastnit globálního programu rozvoje talentovaných žen. Já sama jsem tehdy měla mentora z jiného regionu, což mi umožnilo výrazně rozšířit pohled na globální byznys a získat znalosti a kontakty v jiných regionech. Později, už v roli mentorky, jsem se věnovala několika dalším manažerům, kteří jsou dnes v různých řídících pozicích a já s radostí sleduji jejich úspěchy.

Naše mentoringová setkání s Janou Sladkou, ředitelkou neziskové organizace Anabell, probíhala velmi intenzivně. Na začátku si Jana formulovala, jaké cíle od naší spolupráce očekává, a otázky, které by se mnou ráda konzultovala. Byly to otázky týkající se jak rozvoje její organizace, tak jejího osobního profesního růstu. Poté jsme se domluvily, jak často a jakým způsobem budou naše mentoringová setkání probíhat.

Výsledkem byla nová růstová strategie a organizační schéma její organizace a tipy na konkrétní aktivity, které povedou k Janině dalšímu profesionálnímu rozvoji. Pro nás obě byla tato setkání velmi přínosná a věřím, že i nadále zůstaneme v kontaktu. Držím jí palce, ať plánovaný rozvoj organizace proběhne úspěšně.

Související