Ve víru sněmovních obstrukcí došlo také ke schválení změn v zákoně o veřejných zakázkách. Bohužel, nejde o příslovečný "mírný pokrok v mezích zákona", jako spíš "o krok kupředu a jeden zpátky". V tom lepším případě zůstaneme na svém.

Nejenom od začátku projednávání, dokonce ani od začátku přípravy, ale dávno před tím, než práce na stávajícím návrhu zákona započaly, bylo z mnoha stran zdůrazňováno, že klíčem k pročištění prostředí veřejných zakázek je - mimo jiné - jejich maximální transparentnost.

Čeho jsme se dočkali? "Reformního" zákona, jehož podstatou jsou výjimky, které, s mírnými obtížemi, umožňují pokračování v současné praxi. A složitých vysvětlení, proč tak jednoduchý požadavek nelze zrealizovat.

Přitom, spravujete-li cizí peníze, není lepšího lékaře nad slunce. Neboli, není nad transparentnost.

Co s tím má společného Viktor Orbán? Viktor Orbán, když drtivě vyhrál volby, začal s přípravou nové ústavy pro Maďarsko. Té, která byla v našich médiích mnohokrát démonizována, ačkoliv skutečně problematická mohou být spíše jiná místa, než která byla mediálně popularizována. Ale to by byl jiný příběh.

Vcelku všeobecně se (nejen) u nás mlčí o tom, že nová maďarská ústava obsahuje také celou řadu velmi progresivních ustanovení, která mají univerzální charakter.

Mezi ně patří také ustanovení čl. 38 - 40 hovořící o podmínkách, za nichž lze použít národní majetek. Čl 38 odst. 4 např. stanoví, že smlouvu týkající se převodu nebo použití národního majetku lze uzavřít pouze s takovým subjektem, jehož struktura, konstrukce, resp. činnost jsou transparentní.

Jistě, pod pojmem "transparentní struktura" se může skrývat leccos a ďábel je ukryt právě v detailech. A potom v praxi. Jde ale o základní tendenci. Zatímco zatracovaný "Orbán" zakotvil v nové ústavě jasné požadavky na transparentnost, "Nečas" se vydal opačnou cestou a provedl "zpřísnění v mezích stávajícího stavu".

Římané nám odkázali jednu užitečnou formulku. Cui bono - v čí prospěch? S ní si může každý sám vyhodnotit reformní úsilí naší současné vlády v oblasti veřejných zakázek.

Související