Data společnosti Aon Hewitt z průzkumů motivovanosti v Evropě ukazují, že naprostá většina zaměstnanců z celé Evropy si myslí, že zaměstnavatelé neberou průzkumy motivovanosti příliš vážně. Pouze 18 % zaměstnanců věří, že na základě výsledků průzkumu budou podniknuty patřičné kroky.

Manažeři mají málo času na motivaci lidí

Tato závěrečná zpráva ukazuje, že téměř polovina manažerů (47 %) ročně věnuje pouze dva až pět dnů aktivitám spojeným s každoročním průzkumem motivovanosti.

Karel Palata, výkonný ředitel Aon Hewitt Česká republika a Slovensko, na základě průzkumu říká: "Je patrné, že ačkoliv téměř všechny organizace sledují míru motivovanosti zaměstnanců, většina z nich není na základě těchto zjištění schopna jednat efektivně. Vzhledem k návratu ekonomické nejistoty a růstu mezd nižšímu než inflace je ujištění se, že se zaměstnanci cítí podporováni a motivováni, důležitější, než kdy před tím. Motivovaní zaměstnanci budou produktivnější, efektivnější a ochotnější pomoci společnosti v dosahování cílů.

I přes to většina společností není schopna vidět průzkum motivovanosti zaměstnanců jako něco jiného, než ojedinělou událost probíhající jednou za rok nebo jako položku k odškrtnutí. Stejně jako každoroční měření motivovanosti a následné akční plánování by společnosti měly mít i silnou filozofii v přístupu k zaměstnanecké motivovanosti a strategii, která je postavena na vlivu motivovaných zaměstnanců na výkon společnosti."

Průzkum společnosti Aon Hewitt potvrdil, že společnosti, které mají silnou kulturu motivovanosti, byly mnohem úspěšnější v převedení výsledků průzkumu do praxe. Například ve společnostech, kde manažeři na základě výsledků průzkumu podnikli patřičné kroky, byla průměrná celková motivovanost 63 %. Oproti tomu ve společnostech, kde měli manažeři přístup k výsledkům, ale nijak se jimi nezabývali, byla motivovanost v průměru 27 %.

Navíc celosvětová studie společnosti Aon Hewitt Best Employers ukazuje, že organizace, které jsou považovány za nejúspěšnější z hlediska finančních výsledků a vysoké motivovanosti, dávají manažerům více prostoru pro poskytování potřebné podpory podřízeným, a to v 75 procentech oproti 60 procentům u méně úspěšných společností

Posílení role středního managementu

Aon Hewitt zdůrazňuje následující principy a postupy při posilování role středního managementu:

Pouze motivované vedení společnosti a motivovaní manažeři mohou vytvářet motivované týmy.

Manažerům musí být zcela jasné, co se od nich očekává v rámci práce s motivovaností zaměstnanců.

Manažeři potřebují ze strany top managementu podporu formou osobního příkladu, potřebují přístup k adekvátním nástrojům a profesionálnímu poradenství od personálního oddělení.

Manažeři jsou mnohem ochotnější jednat v oblasti motivovanosti, když vidí jasný důkaz vlivu motivovanosti na výkonnost.

Související