Vážená tazatelko,

Váš pracovní poměr je sjednán na dobu určitou s tím, že tato doba je vymezena trváním mateřské resp. rodičovské dovolené konkrétní zaměstnankyně.

Skutečnost, že Vám zaměstnavatel sdělil předpokládané datum jejího návratu nic nemění na tom, že Váš pracovní poměr zanikne až dnem skutečného skončení rodičovské dovolené dané zaměstnankyně. Jakmile její rodičovská dovolená skončí, Váš pracovní poměr zanikne, přičemž není relevantní, jestli zaměstnankyně do zaměstnání nastoupí, nebo se rozhodne svuj pracovní poměr ukončit.

Pokud pro Vás zaměstnavatel bude mít i nadále uplatnění, muže Vám navrhnout prodloužení pracovní smlouvy, a je pak na Vás, zdali se rozhodnete jeho ponuku přijmout, nebo nikoliv. Zaměstnavatel ale nemá v tomto případě, žádnou povinnost nabídnout Vám jiné pracovní místo ani Vám vyplatit odstupné.

Související