V České republice muži představují 67% všech přímých nadřízených. Téměř pětina respondentů průzkumu Randstad Workmonitor zastává názor, že by se výsledky jejich firmy zlepšily, pokud by funkce ve vyšším vedení zastávalo více žen. Skoro čtvrtina pak udává, že by jako svého nadřízeného ženu upřednostňovala. Zajímavé je, že tento názor zastávají více muži.

"Žen na manažerských pozicích postupně přibývá. Zejména v oblastech jako jsou služby, obchod nebo bankovnictví. Naopak v technologicky zaměřených oborech, například u velkých strojírenských firem, se tento trend téměř neprojevuje", říká Erik Švarcbach, branch manager pobočky Randstad Praha a dodává: "Jsou i odvětví, kde ženy - manažerky výrazně převládají, typicky například v personalistice."

Mezi země, ve kterých je poměr mužů a žen na manažerských postech více vyrovnaný než u nás, patří například Maďarsko, Británie nebo USA. Naopak třeba v Japonsku nebo Turecku pracuje ve vedoucích funkcích jen velmi málo žen.

S kolegy opačného pohlaví spolupracujeme raději
35 % pracovníků se domnívá, že se jejich organizaci daří nejlépe, když je poměr žen a mužů v pracovních týmech vyrovnaný. Tento názor zastávají více muži. Ti také o něco častěji preferují spolupracovat s ženskými kolegyněmi; dámy zase dávají přednost spolupracovníkům – mužům. V celkovém měřítku ale obě pohlaví uváděla, že raději spolupracují s muži.

Lze manažerskou pozici vykonávat na částečný úvazek?
Podle průzkumu Randstad Workmonitor se 67 % českých zaměstnanců domnívá, že práce na částečný úvazek nemá negativní dopad na budování kariéry. 41 % je přesvědčeno, že je možné pracovat na částečný úvazek i ve vedoucí pozici.

To potvrzuje i Lenka Nováčková, HR a Marketingová ředitelka společnosti Randstad: "Pracovat v manažerské pozici na zkrácený úvazek je v dnešní době možné, i když to na danou osobu samozřejmě klade vyšší nároky. Pro skloubení práce a rodiny je pro mě více než samotné zkrácení úvazku důležitá flexibilita, například možnost v případě potřeby pracovat z domova, odejít dříve z práce s tím, že ji dokončím večer nebo o víkendu. Nutnou podmínkou je možnost využít vzdáleného připojení do firemního systému, nezbytností je i nápomocné zázemí a pravidelná nebo ad hoc výpomoc např. s vyzvedáváním dětí ze školy nebo kroužků."

Ve světě zaměstnanci práci na částečný úvazek jako překážku pro svou profesní dráhu vnímají výrazněji. Týká se to obzvláště Řecka, Belgie, Lucemburska, Dánska, Švédska a Itálie. I toto může být jedním z důvodů, proč je počet lidí pracujících na částečný úvazek (méně než 32 hodin týdně) nízký: na celém světě se jedná jen o 15% zaměstnanců. V České republice, Slovensku, Maďarsku, Belgii a Švédsku využívá částečný úvazek dokonce méně než jeden z deseti pracovníků.

Související