Vážená tazatelko,

zákoník práce, konkrétně v § 53 odst. 1 písmeno d) výslovně zakazuje dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.

Tento zákaz neplatí, v případě organizačních změn, konkrétně pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) – ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část a b) - přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, (to ale neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána.).

Související