Pohotová reakce na krizové situace, vstřícnost k zákazníkům, týmová spolupráce a inovativní nápady, tak si obvykle každý šéf představuje svého ideálního pracovníka. Tyto vlastnosti se dají vycvičit i prostřednictvím odborných kurzů. Mnoho firem proto pravidelně investuje do svých zaměstnanců; kurzy cizích jazyků, zlepšování komunikačních schopností, nebo třeba i zvládání stresu tak na progresivních pracovištích nejsou žádnou výjimkou.

Na rozvoj lidských zdrojů přispívá soukromým firmám i Evropská unie v rámci dotací ze strukturálních fondů.

Pro toho, kdo má evropské projekty spojené především s výstavbou nových silnic nebo revitalizací městských částí, to bude možná překvapení, ale v rámci Evropského sociálního fondu jsou placeny i vzdělávací projekty, které často reagují na aktuální společenskou situaci. V roce 2009 měly například soukromé firmy, které postihla ekonomická krize, možnost žádat o dotace v rámci projektů "Vzdělávejte se" a "Školení je šance".

DŮLEŽITÉ JE NEPODCEŇOVAT PŘÍPRAVU

Na vzdělávání zaměstnanců jde méně finančních prostředků než například na investiční podnikatelské projekty. Přesto mají dotace na vzdělávací projekty některé nesporné výhody. Jednou z nich je ta, že výše dotace může dosáhnout až 100 % celkových nákladů. To znamená, že příjemce nemusí doplácet zbytek z vlastní kapsy a dotace uhradí nejen mzdy lektorů kurzů, ale celého projektového týmu nebo vybraných zaměstnanců.

Dalším plusem podnikového vzdělávání podporovaného ze strukturálních fondů je fakt, že příspěvky se obvykle proplácejí v průběhu realizace projektů a ne až po jejich ukončení (jak bývá zvykem u investičních aktivit). To prakticky znamená, že podnikatelé nemusejí žádat banku o úvěr. Přesto však většina bank nabízí poradenský servis, který je především pro nezkušené žadatele nezbytný.

"U projektů s dotacemi z fondů EU je skutečně velmi důležité nepodceňovat přípravu a získat včas veškeré dostupné informace. Často se totiž stává, že si nezkušení žadatelé do rozpočtu nezapočítají všechny aktivity, které by mohli uplatňovat. Konkrétně u vzdělávacích projektů podnikatelé například zapomínají, že v některých případech je možné žádat nejen o dotace na lektory, ale také na nezbytné učební pomůcky," vysvětluje Petra Klůnová z Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank. Žadatelé, kteří si nejsou s přípravou žádosti jisti, mohou využít služeb poradenských firem. Podle Petry Klůnové jsou s výběrem takové firmy schopni pomoci i bankovní poradci, protože řada bank s několika zavedenými poradenskými společnostmi dlouhodobě spolupracuje.

SPRÁVNÁ MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ JE NEZBYTNÁ

Aby žádost byla úspěšná, musí podnikatelé dostatečně zdůvodnit, proč má zrovna jejich projekt získat dotace. Zde se obvykle žadatelům doporučuje zmapovat poptávku po službách, které chtějí v projektu nabízet. Mezi zaměstnanci je dobré provést průzkum, jímž je pak možné zájem o kurzy podložit. Realizátorům projektů to také usnadní rozhodování, na co se při firemním vzdělávání přesně zaměřit.

Také je velmi důležité dostatečně motivovat zaměstnance k tomu, aby se kurzů zúčastnili. Je dobré například úspěšné absolvování kurzu potvrzovat certifikátem.

Nejnáročnější součástí projektů bývá jejich administrace. Po celou dobu realizace se totiž musí pečlivě vést projektová dokumentace a účetnictví a je třeba zpracovávat průběžné monitorovací zprávy. Proto je dobré vytvořit projektový tým, který bude mít koordinaci aktivit v rámci firmy na starosti.

Projektový tým je třeba sestavit pečlivě a rozdělit jeho kompetence - pokud na jednoho člověka připadne příliš mnoho úkolů, může se stát, že v dokumentaci budou zbytečné chyby, což by pak mohlo vést k penalizaci ze strany poskytovatele dotace.

Mnoha chybám a nejasnostem se však dá předejít včasnou konzultací s poradcem nebo příslušným projektovým manažerem, který má v rámci programu projekt na starosti. Žadatelům a příjemcům jsou také k dispozici příručky, kde najdou všechna důležitá fakta.

KDY ŽÁDAT O DOTACE

Podnikatelé, kteří chtějí čerpat dotace na rozvoj lidských zdrojů, mají v současnosti možnost čerpat hned z několika programů. Soukromé firmy mohou průběžně žádat o dotace na další vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců prostřednictvím úřadů práce v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst".

Na přelom roku 2011/2012 je pak plánováno také vyhlášení výzvy Globálního grantu EDUCA, který umožňuje financování odborného či profesního vzdělávání zaměstnanců v soukromých firmách. Z tohoto grantu se hradí specifické vzdělávání, tedy například tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance, příprava podnikových lektorů a odborné a profesní vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů. V rámci programu EDUCA jsou však dotace propláceny zpětně, proto si žadatelé musí prvotní financování zajistit sami.

 

Petra Hanušková
projektová manažerka Naviga4

Související