Obce, dopravci i zpracovatelé tím přicházejí o nemalou sumu peněz. „Daleko horší však je, že zloději svojí špatnou manipulací s jednotlivými odpady a rozebíráním jednotlivých součástek, které obsahují nebezpečné látky, ohrožují životní prostředí a tím pádem i zdraví nás všech,“ varuje Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN. „Je nezbytné, aby se tato situace začala řešit.“

Prvním a zároveň nejdůležitějším krokem je, aby se obce snažily své sběrné dvory maximálně zabezpečit. To je také jedním z hlavních cílů Motivačního programu zahájeného v roce 2008 společností ELEKTROWIN.

Od počátku fungování již dostalo 252 smluvních obcí na tyto účely sumu překračující 7,5 mil. Kč. „Za loňský rok jsme zaznamenali rekordní zájem, obce do poslední koruny vyčerpaly bezmála 3 140 000 korun,“ dodává Roman Tvrzník.

Zajímavostí je, že tento program je využíván především menšími obcemi. Obce nad 75 tis. obyvatel nečerpaly žádné finanční prostředky ani nepodávaly žádosti o čerpání.

Související