"Zvyšování mezd specialistů, které jsme zaznamenali již od konce roku 2010, pokračovalo i v roce 2011. Růst mezd se nejčastěji týkal zkušených odborníků, a to zejména v IT, administrativě, logistice, u obchodních pozic v FMCG a specifických technických pozic. V loňském roce se také významně zvýšil zájem o uchazeče na pozice v oblasti lidských zdrojů," říká Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half International pro Českou republiku.

Nové pracovní možnosti se otevřely i pro vysokoškolské absolventy, podmínkou ale byla komerční praxe vykonávaná při studiu. Největší uplatnění našli v oblasti IT a obchodu. Na trhu práce se i v roce 2011 projevoval nedostatek kvalifikovaných odborníků. Rozšířeným trendem loňského roku se stalo zaměstnávání na dobu určitou.

V roce 2012 očekáváme větší stabilizaci pracovního trhu specialistů. "Zaměstnavatelé budou pravděpodobně opatrnější při otevírání nových pozic. Nábory nových zaměstnanců budou probíhat zejména jako náhrady za stávající zaměstnance. V důsledku toho neočekáváme v průběhu roku 2012 výrazný nárůst mezd," dodává Aleš Křížek.

Obchod a marketing

V oblasti obchodu a marketingu se projevil jak nárůst, tak snižování mezd na jednotlivých pozicích. Zatímco navyšování se týkalo hlavně obchodníků v sektoru FMCG (rychloobrátkové zboží) a specifických technických obchodních pozic, ke snižování mezd docházelo v technických oborech a na některých pozicích v marketingu a službách. Mezi trvale stabilní obory patří farmacie, kde v loňském roce nedošlo k výraznějším změnám ve mzdách.

"Podle průzkumu došlo v roce 2011 ke zvýšení mzdy u 36 % respondentů. Docházelo ale i ke snižování mezd, které potvrdilo 18 % dotazovaných. Pokles se projevil jednak ve fixní složce mzdy, to se týká hlavně technických oborů, a také v bonusové složce, což postihlo převážně pozice v marketingu," říká Aleš Křížek.

Administrativa, logistika a technické pozice

V loňském roce vzrostly rovněž mzdy u 35 % respondentů z oblastí administrativy, lidských zdrojů, zákaznického servisu, logistiky, práva a také na technických pozicích, což je nejvíce od roku 2009. Nárůst se týkal především zkušených pracovníků s 3-5letou praxí. Nadále pokračoval nedostatek kvalifikovaných odborníků. "Oproti předchozím rokům 2009 a 2010 došlo ke stagnaci poptávky po zaměstnancích v zákaznickém servisu. Nové pozice se vytvářely zejména v administrativě, logistice a v rámci technických pozic," dodává Křížek.

Největší nedostatek odborníků pocítil technický sektor. V důsledku toho docházelo k přímému oslovování kandidátů a jejich přeplácení. Obecně byly ale mzdy na technických pozicích srovnatelné s rokem 2010.

Zdroj: Robert Half International

Související