Vedle Nezávislého odborového svazu Policie České republiky a Koordinačního výboru základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací se nově připojila Unie bezpečnostních složek Ministerstva vnitra.
Policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy poděkoval zástupcům odborových organizací za vstříctný a profesionální přístup při tvorbě nové kolektivní dohody. Odboráři tak mohou například připomínkovat některé interní předpisy, získávat informace o početních stavech policie a její struktuře a zdůrazněna je i kontrolní role odborových organizací. „Považuji to za významný okamžik v historii policejního sboru, protože ke kolektivní dohodě přistoupily naprosto všechny odborové organizace“ uvedl policejní prezident Petr Lessy a doplnil, že všechny zúčastněné organizace zaštiťují značnou část policistů.

Předchozí kolektivní dohoda byla v lednu vypovězena zejména proto, že nezahrnovala všechny odborové organizace, které v policii působí. „V nové kolektivní dohodě jsou vyjádřeny materiálně-technické podmínky pro působení odborových organizací v Policii České republiky tak, aby mohly sehrávat důstojnou roli, kterou v policii mají“ uvedl policejní prezident.

Předseda Koordinačního výboru základních odborových organizací občanských zaměstnanců Mgr. Petr Pachr důležitost nové kolektivní dohody vidí ve zvýšení kontrolní činnosti odborů, zejména v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. „Přistoupení naší odborové organizace ke kolektivní dohodě vnímám jako další rozvoj spolupráce s vedením Policie České republiky“ dodal předseda Unie bezpečnostních složek Ministerstva vnitra Zdeněk Buřič. Předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky JUDr. Milan Štěpánek kladně hodnotil rozšíření kolektivní dohody o nového člena a za profesionalitu a krátkou dobu, za kterou se podařilo novou dohodu uzavřít.

Související