Říkáte si: Přece si nezkazím poslední den dovolené tím, že se rozčílím, co a kdo zase nefunguje tak, jak má. Víte, že je sobota večer, pro fitness centrum docela ospalý čas. Personál si už organizuje večerní party a na své pracovní úkoly už jaksi nemá čas. S touto představou raději zatočíte rovnou domů a utečete před svou zodpovědností. Nebo je návštěva kanceláře opravdu důležitá, vy zavřete oči a proběhnete fitkem ignorujíc všechny nedostatky, které však přesto zaznamenáte. Nebo se rozčílíte. A pak je tu také možnost, že vás při přečtení úvodního odstavce napadne, že takto už dávno neuvažujete, že jste se přizpůsobili stavu a rezignovali jste na jakoukoliv snahu o nápravu. A máte klid. Asi tušíte, že všechny varianty jsou špatně a takto si svoje podnikání rozhodně nepředstavujete nebo jste si nepředstavovali. Ale pokud vám to tak vyhovuje, nečtěte dál!

PROBLÉM Č. 1: NEDOSTATEK KNOW-HOW

V České republice je fitness trh stále velmi odlišný od západních zemí, které v mnohém doháníme a někdy si jdeme vlastní cestou. Zatímco první klubové fitness bylo ve Spojených státech založeno již v roce 1976, my jsme tento způsob fitness podnikání objevili až po více než 25 letech. Je tedy co dohánět. Zatímco ve světě pokrývají fitness řetězce drtivou většinu fitness populace, u nás je v klubovém systému daleko více nezávislých hráčů. Řetězce provozující více než dva kluby jsou na našem území jen tři, z toho dva jako pobočky nadnárodní sítě. Menší či větší nezávislá klubová fitness centra se tedy logicky potýkají s podobnými problémy, jejichž společným jmenovatelem je nedostatek know-how.

POHLÍDEJTE SI SVÉ PŘEDSTAVY

Některé health cluby mají to štěstí, že je vede odborník s mnohaletými zahraničními zkušenostmi z podobných provozů, některé mají dostatečné teoretické zázemí, ale většina do tohoto podnikání skočila po hlavě, aniž by se předem dostatečně připravila nebo vůbec věděla, že se musí připravit. Navíc je tu také absolutní nedostatek zkušených lidských zdrojů pro všechny pozice v klubu. Od trenéra přes recepční až po management. Do každého nového health clubu se bohužel vždy dostane nějaký "odborník", který má zkušenosti se starším typem zařízení, a celkem spolehlivě dokáže pro něj novátorské myšlenky významně zbrzdit nebo dokonce zničit. Nenechte si svůj koncept, cíl a business plán jen tak zničit. Jde přece o vaše peníze. Tak si pohlídejte, že vaše představa fungujícího fitness klubu bude naplněna. Jestliže máte dobré místo a dobré vybavení, můžete se soustředit na tu nejrizikovější komponentu fitness - na personál.

ZAMĚSTNANCI JSOU JAKO DĚTI

Zkuste se na své zaměstnance (jste-li manažerem, tak podřízené) podívat očima rodiče. Členové personálu jsou totiž vaše děti. A vyžadují stejnou péči, aby se správným směrem rozvíjeli, a nezvlčili. Aby se cítili bezpečně a komfortně, potřebují pravidla - řád. Necháte-li je dělat, co je zrovna napadne, tak nejprve vyzkouší všechno možné i nemožné a až jim dojde kreativita, začnou se nudit. Vytvoří si svůj, co možná nejpohodlnější svět nebo začnou pracovat na své seberealizaci ve vašich prostorách. Oba světy nebudou mít s vaší představou provozu fitness klubu mnoho společného. Nudící se recepční, která si čte bulvární časopis, je docela častým obrázkem menších fitness center, že? Nebo trenér, který se místo pomoci vašim klientům soustředí na maximální rozvoj svého svalstva. Také znáte. Tyto problémy však pramení od vás, majitelů a managementu. Zaměstnanci většinou nechtějí dělat věci zle nebo špatně. Jen jim chybí vzor a pravidla. Vzor, ke kterému by mohli vzhlížet, a podle kterého by se mohli učit. Pravidla, která by mohli dodržovat, a podle kterých by se jejich práce měla řídit. Stejně jako děti. Čím podrobnější pravidla to budou, čím více smysluplných úkolů v nich dostanou, tím lépe. Na začátku je možná nedokážou všechny perfektně zvládnout, ale to nevadí, od toho tu je proces učení. Až se jim podaří splnit dílčí části, budou mít radost. Samozřejmě, pokud stejnou radost ze zvládnutého úkolu budete mít i vy, a dáte jim ji dostatečně najevo.

DŮSLEDNOST A KONTROLA

Jakmile zaměstnanci znají a umí používat řád a pravidla své práce, je potřeba je na vysoké úrovni plnění úkolů udržet. Jistě znáte postup učení, kdy je žák nejprve neuvědoměle-nekompetentní, uvědoměle-nekompetentní, uvědoměle-kompetentní, neuvědoměle-kompetentní. V prvních dvou fázích má chuť se učit, ve třetí a ve čtvrté potřebuje motivovat k dalším cílům a úkolům, aby nezačal degenerovat nebo systém obcházet. Ve všech fázích je enormně důležitá kontrola a případná pomoc, když neví jak dál. Ruku v ruce s kontrolou jde důslednost. Pokud máte pravidla, důsledně vyžadujte jejich plnění. Přináší to jistoty nejen vám, ale i zaměstnancům. Stejně jako dětem. To ale neznamená, že se systém nemůže vyvíjet, a že někdo nemůže přijít s novým, objevným nápadem. Pokud se tak stane, nesmíte to nechat bez povšimnutí. Zhodnotíte-li, že by se díky tomu nápadu měla změnit pravidla, změňte je a všechny zúčastněné osoby se změnou seznamte. Řekněte: "Od teď se to bude dělat takto." Ať všichni ví, na čem jsou. A kontrolujte, zda to pochopili a své zvyky změnili. Důsledně.

ROZHODUJE RYCHLOST NÁPRAVY

Jsou však i takové nápady zaměstnanců, které nejsou hodny následování. Jako modelový příklad zvolme, že recepční vypne kávovar půl hodiny před zavíračkou, aby jej v klidu mohla umýt a úderem zavírací hodiny o to rychleji jít domů. A následné dotazy na kávu odbývá slovy: "Kávovar už je vypnutý, až příště." Váš systém kontroly by měl takové pochybení odhalit okamžitě a vy byste okamžitě měli vyžadovat nápravu a ujištění, že už se to víckrát nestane. Jako s dětmi. V případě, že to necháte jednou projít (nebo na to ani nepřijdete), udělá to recepční znovu. A potom znovu a znovu. Může odejít z práce dřív, našla si dřívější spoj domů a další návaznosti následují. A po měsíci takového (pro ni) zjednodušování najednou zasáhnete. V tu chvíli nejenže to recepční nechápe, ale dokonce se cítí nespravedlivě osočena. "Vždyť takhle se to přece dělá! Už měsíc. A najednou je to problém? To není fér," myslí si v duchu. Čím později budete vyžadovat nápravu, tím hůř se vám bude prosazovat, tím hůř zaměstnanci (sice oprávněnou) výtku přijmou. A samozřejmě nejhorší variantou je, nechat to být. Tím dáváte jednoduchý návod: prošlo tohle, projde i jiné ulehčení. Zaměstnanci si posunou své nově vydobyté pozice. Stejně jako děti.

NÁKAZA NA NOVÉ ZAMĚSTNANCE

Pokud důslednost není zrovna váš koníček, máte tendenci svalovat uhnutí ze systému na své zaměstnance. Personifikovat posledních pár chyb, spojovat je s konkrétními lidmi. A záchranu vidíte ve vyhazovu a přijmutí nového (rozuměj: nezkaženého) zaměstnance. Tím se náprava přece sama zařídí. Bohužel nezařídí. Nový zaměstnanec se daleko rychleji naučí systém obcházet (pokud k tomu samozřejmě dáváte prostor) než jej dodržovat. Ostatní kolegové mu v tom budou rádi nápomocni. Jde přece i o jejich pohodlí. Aby nebylo vidět, že jejich práce je na nižší úrovni. A to pak máte chuť začít všechno budovat znovu. Ano, někdy to je bohužel tak lepší. Je to totiž důsledek malého nebo žádného know-how před otevřením health clubu. Majitelé i management se učí za pochodu, procesy a pravidla se mění a původní personál má pocit, že byl najatý na něco jiného, než co se po něm nyní chce. Jsou jen dvě cesty, jak takový výsledek nedopustit. První je dostatečná schopnost managementu vysvětlit změny pravidel za pochodu společně s precizní kontrolou u každé změny. Vyžaduje pak alespoň v tomto směru opravdu zkušeného manažera. Nebo procesy ve správně fungujícím health clubu pochopit ještě před otevřením a vyškolit personál na již finální pravidla. Tato druhá možnost - zajištění know-how - vám ušetří mnoho budoucích nedorozumění, starostí a problémů.

Tomáš Krmíček

advisor Star Trac health club

Související