U sektoru telekomunikací a placené televize je očekáván trvalý pokles tržeb a to až o - 1,8 % ročně do r. 2015. Negativní výhled je důsledkem kombinace nepříznivých makroekonomických trendů, regulačních intervencí a sílící konkurence ze strany „Over-The-Top“ (OTT) hráčů jako je Google, Apple, nebo Skype. Hrozba OTT je nejvýraznější pro telekomunikační operátory v tradičních mobilních službách (hlas a SMS). Naopak, růst OTT hráčů generuje příležitosti v oblasti fixních telekomunikačních služeb (akceleruje rozšiřování širokopásmového připojení a vznikají příležitosti k poskytování obsahu, ať už ve vlastní režii nebo prostřednictvím strategických partnerství).
Svět, ve kterém je všechno propojeno, přináší pro telekomunikační operátory příležitosti vstupu na nové trhy, jako jsou např. automobilový sektor, energetika, finanční služby a podobně. Tržby z těchto aktivit mohou do roku 2015 dosáhnout 4 až 9 % z celkových příjmů telekomunikačních operátorů. I když je tento podíl nezanedbatelný, na zvrácení celkového negativního trendu to nestačí.
V kontextu současného vývoje musí telekomunikační operátoři urychlit transformaci svých nákladů a to jak operačních („online-centric“ obchodní model, strategie nákupu) tak investičních (konsolidace / sdílení sítí). Navíc, náležité vypořádání s existujícími výzvami bude vyžadovat také fundamentálnější změny ve stávajících obchodních modelech. Ty se projeví v organizačních transformačních programech, zvýšené akviziční aktivitě a také na vzniku globálních mega-operátorů, specialistů lokálních trhů a operátorů zaměřených na poskytování infrastruktury všude v Evropě.
„Konfrontováni poklesem tradičních tržeb a velkými výzvami ze strany „Over-The-Top“ hráčů, budou evropští operátoři nuceni navrhnout a implementovat nové byznys modely a využívat všech příležitostí v jiných sektorech“, uvedl Dean Brabec, Managing Partner CEE Arthur D. Little.
„Prognózujeme negativní trend příjmů telekomunikačních operátorů. To zvyšuje význam strukturální optimalizace nákladů s cílem redukce tlaků na jejich cash-flow, například cestou sdílení sítí“, doplnil Antoine Pradayrol z Exane BNP Paribas.

Související