„Na nemanažerských finančních a účetních pozicích se jedná průměrně o 7-8 týdnů, podle čtvrtiny respondentů se ale celý proces odehraje nejčastěji za 3-4 týdny. V oblasti IT je přijímaní zaměstnanců o něco rychlejší a s menším rozdílem mezi vyššími a nižšími pracovními pozicemi – u vyššího managementu zabírá průměrně 7-8 týdnů. U nemanažerských pozic je průměrnou délkou přijímacího řízení 5-6 týdnů, nejvíc respondentů (32 %) uvádí 3-4 týdny,“ říká Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half International pro Českou republiku. V IT oblasti tato čísla odpovídají světovému průměru. Výjimkou je jen Německo, kde dle výsledků výzkumu trvají nábory vyššího managementu průměrně 9-10 týdnů, u nemanažerských pracovních míst 8-9 týdnů.
Zatímco dotazovaní IT manažeři v České republice vidí jako nejobtížnější nalezení kvalifikovaných kandidátů na pozice vývojářů softwaru a aplikací (pro jednu z možností se vyslovila dohromady třetina dotazovaných), finanční manažeři nejhůř shánějí zkušené profesionály v oblastech účetnictví a auditu (dohromady 42 % respondentů). V oblasti administrativní podpory považují v Česku HR manažeři za nejsložitější najít kvalifikované zaměstnance v zákaznickém servisu a na asistentských pozicích (celkem 30 %).
Sociální sítě
Čím dál významnější roli hrají v přijímacím procesu i sociální sítě jako LinkedIn a Facebook. Ačkoliv je 49 % všech dotazovaných HR manažerů nepovažuje za efektivní, využívají je nejčastěji k vyhledávání kandidátů (26 %) a ke komunikaci s uchazeči (26 %). „Vzrůstající role sociálních sítí je patrná i v odhadech HR manažerů: téměř polovina totiž vidí jako pravděpodobné, že sociální sítě jako LinkedIn a Facebook mohou do budoucna nahradit klasické profesní CV. V České republice jsou ale odhady střízlivější, do budoucna nahrazení klasického životopisu profilem na sociální síti považuje za velmi nebo spíše pravděpodobné téměř čtvrtina dotázaných HR manažerů,“ doplňuje Aleš Křížek. Využívání sociálních sítí v rámci náboru je zatím nejvíc rozšířeno v Singapuru a Číně, kde je k samotnému vyhledávání kandidátů používá přes 50 % oslovených respondentů.

  • Téměř polovina finančních (47 %) i IT (46 %) manažerů a ředitelů v České republice uvádí, že je pro ně obtížné najít kvalifikované zaměstnance.

  • Celosvětově je nejsložitější nábor finančních specialistů (24 % dotázaných finančních ředitelů a manažerů), v ČR naopak účetních specialistů (27 %).

  • V oblasti IT se jak v zahraničí, tak v ČR, nejsložitěji hledají vývojáři softwaru (15 % všech dotázaných IT manažerů).

  • Přijímací procesy ve vysokém finančním managementu ve firmách v ČR trvají v průměru přes 10 týdnů, nábor IT manažerů trvá v průměru 7-8 týdnů.

  • Sociální sítě jako nástroj při náboru zaměstnanců považuje 49 % všech dotázaných HR manažerů za neefektivní.

  • HR manažeři v České republice používají sociální sítě nejčastěji k prohlížení profilů kandidátů (16 % respondentů), nebo ke komunikaci s uchazeči (12 %).

 

Související