Už v roce 1925 New York Times otiskly článek, ve kterém američtí novináři nazvali současné české území jednoslovným termínem "Czechia". Až do rozpadu Československa v roce 1989 zůstalo toto pojmenování v zapomnění. Doposud ani sami Češi neví, jak by měli své zemi jedním slovem anglicky říkat.

Když organizace CzechTourism před časem představila nové logo s textem "Czech Republike", rozpoutala opět debatu o tom, proč se Česko bojí ve světe prezentovat jinak než formálním dvouslovným názvem.

"Lpět na politickém, dvojslovném názvu naší země mimo oblast významných státních dokumentů je katastrofa. Vypadáme jako nějaká banánová republika. Takové označení úplně ignoruje více než tisíciletou existenci českého státu," říká Jiří Felix, jeden z mluvčích iniciativy Česko/Czechia, založené roku 1997 v Brně s cílem bojovat za jednoslovný název naší země.

"Zatímco delegace všech ostatních zemí jsou na mezinárodních setkáních označovány důsledně zeměpisným (trvalým) názvem svého státu bez uvádění jeho (okamžitého) politického zřízení (Italy, Poland, Slovakia, atd.), pouze Češi tuto mezinárodní zvyklost nedodržují: úporně a zbytečně zdůrazňují, že nejsme království," dodává.

Česko v jiných jazycích

Anglicky: Czechia

Latinsky: Czechia

Německy: Tschechien

Francouzsky: Tchéquie

Italsky: Cechia

Španělsky: Chequia

Švédsky: Tjeckien

Polsky: Czechy

Slovensky: Česko

Chorvatsky: Češka

Rusky: [Čechija]

S jednoslovným názvem naší země by přitom neměly být žádné potíže. Česká i anglická verze existuje již dlouho, stejně tak německé Tschechien, francouzské Tchéquie, švédské Tjeckien fungují bez problémů.

Česko se používá od 18. století. Habsburkové byli proti

Vezměme to popořadě, nejdřív v češtině. Dnes se už běžně používá slovo Česko. To není novotvar vzniklý po rozdělení Československa, existuje již přes dvě století.

"Slovo Česko je písemně doloženo od roku 1777, nejde tedy o překlad mnohem pozdějšího německého Tschechei. Pro tehdejší habsburskou monarchii bylo ovšem souhrnné pojmenování českých zemí nežádoucí. Zdůrazňováním tzv. zemského vlastenectví mělo docházet  k vzájemnému  odcizování Čech, Moravy a Slezska," říká Felix.

Propagační video iniciativy Czechia:

Video

A ani anglické Czechia není výmyslem posledních let. Jak bylo řečeno, poprvé se objevilo v dvacátých letech minulého století v New York Times. Američané vycházeli z anglického označení Čechů - Czechs. "Czechia" se pak objevovalo v anglických textech dál, například ve zprávách o zániku Česko-Slovenska v roce 1939.

"Dnes se slova Czechia užívá v nových prestižních amerických atlasech světa," upozorňuje Felix.

Po rozpadu Československa se zdálo,  že nic nebrání tomu, aby české úřady i firmy slovo Czechia užívaly. Také agentura CzechTourism je vložila do svého loga. Než se však stačilo vžít, náhle zmizelo.

ANKETA
Který název je vám nejbližší?
Czechia
869 (68%)
Czech
280 (22%)
Czechlands
133 (10%)

Česko, nebo Čečensko?

Objevila se řada kritiků jednoslovného názvu České republiky v angličtině. Nejčastějším argumentem je, že slovo Czechia nikdo nezná a že se podobá slovu Chechnya (Čečensko).

Také spoluautor nového loga CzechTourismu v rozhovoru pro IHNED.cz řekl, že výraz Czechia z tohoto důvodu s kolegy odmítli.

"Rodilí mluvčí nám rovnou řekli, ať na něj zapomenem, že to nikdo nezná. Všichni by si nás pletli s Čečenskem," řekl Pavel Zelenka z designového studia Marvil.

"Pletou se názvy řady zemí, například v angličtině Slovakia (Slovensko) a Slovenia (Slovinsko), Georgia (Gruzie) a Georgia (stát na jihu USA), ale kvůli nedostatečné informovanosti některých cizinců se žádná z uvedených zemí nezříká svého trvalého, zeměpisného pojmenování," oponuje Felix.

"Kolik milionů cizinců navštívilo od roku 1993 Česko a kolik jednotlivců Čečensko? Kolik anglicky psaných propagačních publikací vydává Čečensko? Nebezpečí záměny těchto dvou zemí je skutečně zanedbatelné," dodává.  

Důležité je dodat, že Čečensko není na rozdíl od Česka samostatným suverénním státem, ale je součástí Ruské federace.

"Czech" je gramatický nesmysl

Absence tlaku státních úřadů na jednotné užívání slova Czechia způsobuje, že se objevuje řada gramatických chyb.

Nejen někteří Češi, ale i cizinci se uchylují k užívání naprosto nesprávného tvaru Czech ve významu Česko. Dokazuje to jeho velká četnost na sociální síti Twitter.

"Czech ale vůbec neznamená Česko, nýbrž Čech, čeština nebo český," říká Felix. Může za to nedostatečná znalost angličtiny u nás?

Iniciativa Česko/Czechia na svých stránkách uvádí konkrétní příklady. Nejvíce tomuto omylu "napomáhá" jeden z výrobců slavného české piva, když na svých lahvích uvádí nápis "Plzeň – Czech". "Czech" mívají na dresech i naši sportovci, zatímco sportovci z ostatních evropských států mají na úborech jednoslovný, zeměpisný název své země.

Proti byli ministři Schwarzenberg i Vondra

Proti výrazu Czechia se staví někteří politici. Podle stránek iniciativy je současný ministr Alexandr Vondra proti proto, že "Czechia příliš připomíná slovo Russia (Rusko)". Ministr Karel Schwarzenberg prý označil tento anglický výraz prostě za směšný.

FOTO: Česká televize má nové logo. Podívejte se, za co zaplatila 430 tisíc - čtěte ZDE

Pražská zoo mění logo, je na něm pět zvířecích stop. Co znamenají? - čtěte ZDE

Přitom v devadesátých letech měl tento zeměpisný název velkou podporu. Používat ho doporučilo jak ministerstvo zahraničí, tak ministerstvo školství. Ve svém logu ho měla, jak už bylo řečeno, i zmíněná organizace CzechTourism a v roce 2004 ho po sedmém veřejném slyšení podpořil i Senát.

"Pořád argumentujeme, že se slovo Czechia ve světě nepoužívá, ale to je naší vinou - protože ho nepoužíváme my. V zahraničí je všem jedno, jak si svou zemi nazveme, zvyknou si. Vidím v této nekoncepčnosti nedostatek národní hrdosti a sebevědomí," říká na závěr Jiří Felix.