Ti z vás, kteří správně nevěřili "některým zasvěceným" komentářům týdny před tím než byla jakákoliv zpráva zvěřejněna, si nyní mohou udělat vlastní názor. Zde je plný text zprávy.

A vaše komentáře jsou a budou více než vítany = těším se na živou diskusi pod článkem :-)

 

Komise tuto verzi průběžně sestavovala, po zadání od ministra průmyslu a obchodu, s jeho náměstkem. Poté zpráva měla interní oponenturu v rámci energetické společnosti, následovanou veřejnou odbornou oponenturou na AV ČR pořádanou Asociací energetických manažerů (kdo ze zájemců z odboru chtěl, ten přišel). Nyní následuje jakési třetí kolo, kdy se k tomu může vyjadřovat každý z vás.

Paralelně s tím si MPO vybralo asi 15 stránek jako úvodní doporučení Státní energetické koncepce. Vzhledem k rezortnímu členění problematiky má NEK II o něco širší zájem, například priorita „vzdělanost, výzkum“ byly plně převzata a rozpracována MPO ačkoliv spadá i částečně pod MŠMT. Naopak priorita „země k životu“ je v kompetenci MŽP, avšak MPO v rámci meziresortní spolupráce počítá s tím, že MŽP pracuje rovněž racionálním směrem. Naše nezávislá skupina intelektuálů je v tomto ohledu neresortní, zajímají ji i širší přesahy. 

Související