„Již delší dobu zaznamenáváme alarmující zprávy z prostředí rakouských firem, kterých na českém trhu působí přes 4500. Tyto společnosti si stěžují, že v Česku nenachází zaměstnance s potřebnou kvalifikací,“ upozorňuje na špatnou situaci na českém pracovním trhu z pobočky vzdělávací agentury rakouské hospodářské komory WIFI Martina Honsová. To by podle Honsové mohlo vést k vyšší nezaměstnanosti a ztrátě zájmu investorů o aktivity na českém trhu.
„Je pravděpodobné, že pokud se situace během následujících let nezmění, přesunou se investorské aktivity rakouských firem na východ, kde reforma učňovského školství probíhá,“ dodává Martina Honsová.

Rakušané radí: Zaměřte se na praxi
„V Česku dlouhodobě chybí vzdělaní lidé v učňovských oborech. Je to především kvůli tomu, že tu panuje mylná představa o tom, že lidé s maturitou si vydělají více. Opak je však pravdou. Dobří řemeslníci si dokážou často vydělat až dvojnásobek průměrné mzdy,“ vysvětluje Tomáš Zdechovský, ředitel české pobočky rakouské vzdělávací agentury hospodářské komory WIFI.
Česká republika je jednou z posledních postkomunistických zemí, ve které zatím neproběhla výrazná reforma učňovského vzdělávacího systému. Jako příklad úspěšného nasazení změn lze oproti tomu uvést například Albánii nebo Maďarsko, kde dochází k reformě vzdělávacího systému se zaměřením na praxi. Veškeré odborné vzdělávání například v Rakousku je založeno na dvojstupňovitosti systému – nejprve získá student základní teoretické znalosti a poté praktické zkušenosti v rozšiřujících kurzech přímo na strojích, v dílnách, v restauracích, nebo na stavbách.

Související