První blok kongresu, Priority CFO v dnešní době, nabídl praktické rady a doporučení těch nejpovolanějších – finančních ředitelů. Kdo by však čekal strohá čísla a suchopárné grafy, nedočkal by se. Od počátku konference bylo jasné, že již neplatí obrázek finančního ředitele jako „šedé osoby s fasciklem analýz“. Naopak, během kongresu několikrát zaznělo, že v sobě dnešní finanční ředitel musí spojit několik dovedností. Martin Tesař, Partner společnosti Deloitte Audit, upozornil na chyby, kterých by se CFO měli vyvarovat. Mezi časté nešvary patří například nezohledňování celkových nákladů při dodávkách od dodavatelů. "Nejlevnější není vždy to nejvýhodnější," zdůraznil Tesař a zmínil případ elektronické aukce, kdy honba za získáním zakázky skončila zápornou cenou. K chybám podle něj patří i podcenění situace a motivace v týmu, přeceňování outsourcingu, nepřesná orientace v IT řešeních nebo podcenění komunikace napříč společností. Klíčovou schopností finančního ředitele je podle Tesaře vyvážený přístup ke všem výzvám, se kterými se dnešní CFO potýkají. Jiří Nosek, Sector Leader Finacial Services & Digital Technology z GfK Czech, se věnoval roli CFO ve spojitosti s marketingem. V dnešní situaci, kdy se krize z peněženek zákazníků přesunula i do jejich myslí, je velmi důležité, aby i CFO měli přehled o tom, jak se mění chování zákazníků. Finanční ředitelé mají podle Noska dnes větší možnosti podílet se na strategii společností, protože více "mluví řečí akcionářů". „CFO by měl být vzděláním účetní a instinktem marketér,“ zdůraznil.

Diskuzi o prioritách CFO v dnešní době zahájil Lukáš Cyrankowski, ředitel divize společnosti Comperio, který na prvním místě uvedl potřebu vybudovat kvalitní tým, jehož členové však budou zastupitelní. Důležité je, aby byl finanční ředitel aktivní, zajímal se o všechny části firmy a dostatečně a srozumitelně komunikoval. O nutnosti srozumitelné komunikace napříč společností je přesvědčen i Karel Soukeník, CFO Raiffeisenbank. Zároveň upozornil na rizikové situace, ve kterých se společnost může ocitnout na základě podcenění určitých faktorů. Konkrétně hovořil o kurzových rizicích, nedostatečném plánovaní cash flow či významu stresového testování. Podle Václava Sušeně, konzultanta a ex-CFO z Bochemie Group, je klíčové hodnotit situaci ve společnosti ze systémové úrovně, jasně si stanovit cíle a dosáhnout jich pomocí zaměstnanců a zákazníků.

Druhá část kongresu, Novinky v klíčových oblastech práce finančního ředitele, se věnovala praktickým aspektům každodenní práce CFO. Cílem bloku bylo sdílet zkušenosti, prověřené typy a inspirativní nápady, které finančním ředitelům usnadní a zefektivní pracovní den. Radovan Mužík, Managing Partner firmy Fleet Partners, upozornil na možnosti efektivní správy firemního vozového parku. „Optimalizací na základě ukazatele nákladu na 1 km mobility lze ušetřit až 20 %, aniž by došlo k omezení kvality,“ zdůrazňuje.  O významu informačních systémů ve finančním řízení hovořil Radek Hovorka, CFO, IBM Česká republika. CFO nemusí být IT odborník, ale při identifikaci nákladů na informační řešení je do rozvahy velmi důležité zahrnout i položky, kterým se nepřikládá velká pozornost. Jedná se například o spotřebu energií, cenu za pronájem plochy serveru nebo počet licencí. Jan Brázda, jednatel  společnosti Constellation, a Martin Klika z Egon Zehnder Int., diskutovali o požadavcích a trendech na současném trhu práce. Profil úspěšného finančního ředitele, v současné turbulentní době, zaznamenal výrazný posun. CFO už není chápán jako pouhý strážce čísel a modelů, nýbrž jako partner CEO a představenstva. Mnohem více se podílí na strategickém rozhodování, orientuje se, komunikuje s akcionáři i veřejností, buduje vlastní brand. „Přežijí ti, co se dokážou nejlépe přizpůsobit,“ glosuje Brázda. „Úspěšný CFO má přehled o trhu, kde firma působí, je schopen řídit změny, strategicky uvažuje a orientuje se na výsledek,“ dodává Klika. Pavel Křivonožka z  Raiffeisenbank, představil složky a význam treasury strategie, která v dobách nejistoty umožňuje omezení volatility. Při vytváření strategie je důležité porozumět rizikům v byznys modelu, vhodně strategii nastavit, určit způsob implementace a stanovit metodu vyhodnocení. Druhý blok zakončil Jan Spáčil, Partner společnosti Deloitte Legal, který se věnoval právním otázkám a vyplývající odpovědnosti CFO. Pro finanční ředitele je důležité uvažovat v dlouhodobém  časovém horizontu 10ti let, umět rozpoznat, kdy je vhodné přizvat odborníky a věnovat pozornost blížícím se rekodifikačním novinkám.

Odpolední program zahájily dva paralelní diskusní workshopy, které se věnovaly výzvám a rolím CFO ve velkých či středních firmách. Blok věnovaný velkým společnostem zahájil Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Consulting, pohledem na vývoj světové i české ekonomiky od roku 2008. V porovnání s ostatními zeměmi středoevropského regionu se Česká Republika potýká s pomalým růstem, podle předpovědí IMF se bude tento trend nadále prohlubovat. Na příčinách pomalého růstu neexistuje mezi odborníky jednoznačná shoda, ale čím dál více se pozornost přesouvá k otázkám fiskální konsolidace, stabilitě prostředí, efektivitě, transparentnosti a míře korupce. „Zásadní slabinou EU není ekonomika, ale politika,“ dodává. V návaznosti na dosavadní a prognózovaný vývoj rozvíjí diskuzi o „hřišti pro firmy“. Debata se věnuje řízení firem v dobách nejistoty, výhledům do blízké budoucnosti, roli CFO ve společnosti i nedostatkům a palčivým místům současného nastavení. Pro Petra Veselého, finančního ředitele Zetoru, je vzhledem k proexportnímu založení firmy nejdůležitější fiskální nastavení a fluktuace devizových kurzů. Veselý řekl, že na polský trh směřuje polovina produkce a zlotý se přitom špatně přirozeně zajišťuje odebíráním výrobních komponent. Helena Hostková, CFO Čepro, za nejpalčivější problém uvádí sníženou schopnost státu efektivně vybírat daně, současně však upozorňuje na blížící se novelu zákona, která by měla obchodování s pohonnými hmotami výrazně zpřísnit. V otázce budoucího vývoje se finanční ředitelé shodují na nutné dávce opatrnosti, pečlivých rozvahách a investicích s rychlejší návratností. Jan Bolek ze společnosti DEK, je ohledně nadcházejících dvou let skeptický a zdůrazňuje naléhavost vyhledávání alternativních zdrojů příjmů, např. nově nabízenou službu Nemopas. Nutnost hledat nové zákazníky potvrdil i Veselý ze Zetoru, jenž vyvinul nový typ traktoru, který mu v nabídce dosud chyběl.

Neméně zajímavý je pohled finančních ředitelů na personální otázky, tedy oblast, která běžně do domény CFO nespadá. Společnost Čepro v mzdové politice reflektuje situaci v jednotlivých regionech, Zetor nabízí retenční programy kvalitním, zkušeným zaměstnancům a firma DEK používá model, který před otevřením nové pobočky testuje míru personální saturace trhu. A jakou koncepční změnu pro usnadnění byznysu by si finanční ředitelé přáli? Helena Hostková uvádí větší vymahatelnost práva a plnění daňových domácích úkolů ze strany státu. Petr Veselý by rád pozvedl prestiž a úroveň českých vysokých škol. Jan Bolek by uvítal větší předvídatelnost českého prostředí. Na přání navazuje kolektivní prosba finančních ředitelů v sále – alespoň tři měsíce dopředu vědět, jaké budou v roce 2013 daně!

CFO kongres
CFO_kongres.mp4.jpg

Blok věnovaný středním společnostem zahájil Martin Tesař, Partner společnosti Deloitte Audit, shrnutím nejčastějších výzev, kterým čelí finanční ředitelé středních společností. V průběhu tohoto diskusního bloku se o své zkušenosti, rady a tipy podělili paní Ivana Bergerová ze společnosti ZAT a  Kateřina Švehlová ze Scanservice a pánové Aleš Doložílek ze společnosti HENRY SCHEIN DENTAL, Pavel Štraus za LAUFEN, Pavel Chýňava ze společnosti LINET a Petr Nobst jménem společnosti PLEAS. Mezi diskutovaná témata patřila např. oblast motivace týmu, jakým způsobem se účastníci panelu vypořádávají s volatilitou a riziky, které vyplývají z aktuálního vývoje ekonomiky, jakým způsobem hledat rezervy v činnosti společnosti a dalším tématům. Všichni přítomní se shodli na tom, že role CFO v dnešní době přesahuje oblast financí a je nutné aktivní zapojení finančního ředitele v chodu firmy jako celku.

Související