Josef Toman je český konspirační teoretik, který působil v několika amerických, evropských a japonských korporacích, a na amerických univerzitách ve vedení různých projektů zaměřujících se na ekologii, energii a automatizaci. Publikoval také v médiích. Po roce studia na české VŠ zůstal na zájezdu ve Vídni a poté z Rakouska emigroval do USA, kde studoval film, management a strategickou analýzu. Jednou z jeho teorií je například pohled na ČR jako na „banánovou republiku, ze které si Západ dělá vlastní kolonii.“

1. Co vnímáte jako hlavní poslání prezidenta a jeho povinnost vůči občanům?


Je to jistě něco jiného, než co si představuje p. Klaus, z kterého se vyklubala primadona. On si asi myslí, že je anglická královna nebo snad ještě více, zdá se, že úplně pohrdá lidmi a jejich problémy, na kterých se zásadně podepsal.

V každém případě by měl prezident fungovat jako manažer svého úřadu, ne jako jeho výstavní panenka. Poslání prezidenta vidím v tom, že jako hlava státu musí jít ostatním příkladem, musí se angažovat, kde se dá, musí prezentovat stát a národ v nejlepším možném světle.

Musí jít mezi lidi a snažit se pochopit jejich problémy a musí pomáhat. Prezident by měl být aktivní.

2. Co považujete za své nejsilnější přednosti a výhody oproti ostatním kandidátům?


Já se na tyto volby nedívám jako na soutěž kandidátů, ale jako na soutěž staré gardy a avantgardy. Dívám se na to jako na paralelu s dobou, kdy skončil stalinismus a byl nahrazen něčím modernějším, liberálnějším, lidštějším.To vidím jako hlavní cíl letošních voleb.

Jestli zvítězím já s mými ideály či někdo jiný není podstatné.

Neříkám, že mám nějaké přednosti či výhody nad jinými kandidáty, snad jen to, že ovládám dobře angličtinu a dovedu rychle formovat vize. Mou vizí není, abych seděl na Hradě, ale aby tam seděl alespoň někdo s podobnými ideály jako já. To je mým cílem v těchto volbách.

Kdybych zvítězil, asi mou největší předností je, že nejsem ohebný, úplatný a že jsem vlastenec. Jako student jsem prožil jaro 1968, doba mě donutila odejít do exilu. Narozdíl od jiných lidí ze mě vlastenectví nevyprchalo.

3. Jaký máte pohled na zavedení školného a směřování školství v ČR vůbec?


Jsem proti školnému, naopak jsem pro dotaci studentů, kteří budou studovat obory, které naše republika ke svému rozvoji potřebuje nejvíce. Naše školství již 20 let směřuje tam, kam směřuje celá republika. Na východ od Uralu. Do vzdělání národa je třeba investovat. Je třeba investovat do všeho, co se nám v budoucnu zúročené vrátí. Investice do vzdělání národa je ta nejmoudřejší investice, kterou můžeme učinit.

4. Jakou věc byste na České republice změnil, kdybyste měl neomezené možnosti?


Ta věc by byla celá republika. Transformoval bych ji z kryptofašistické rozvojové zkorumpované země do země, která by byla pro ostatní státy příkladem. Kdyby to byla jen jedna věc v republice, pak bych chtěl lidi nadchnout pro vytvoření moderního prosperujícího demokratického státu. Nadchnout a nikdy nezklamat.


5. Jak hodnotíte působení předchozích dvou prezidentů Havla a Klause?
Dávám jim oběma pětku. Nenadchl mě ani jeden. Havel měl po listopadu neomezenou moc a je nejvíce zodpovědný za úpadek našeho státu.

Klaus byl nejmocnějším politikem po Havlovi. Jeho nesmyslná propagace tržní ekonomiky a názory, že trh vše vyřeší, nás dostaly tam, kde nyní jsme. Na Západě se na nás dívají jako na něco horšího. To po revoluci nebylo. To se vyvinulo právě činy a nečiny lidí jako Havel a Klaus.

6. Podle čeho soudíte, že dnešní političtí představitelé za posledních dvacet let pouze budovali „kryptofašistický policejní stát“ a co přesně si pod tímto pojmem představujete?


Musím se omluvit, jestli jsem něco takového řekl. Oni toho totiž budovali mnohem více. Jsou to architekti zničení našeho školství, rozvrácení rodin, zdrogovaných dětí, nekontrolovaného šíření pohlavních chorob, zničení vysoké kultury, kterou jsme zde měli, zničení průmyslu, výzkumu, vývoje, zničení plné zaměstnanosti, architekti měst plných bezdomovců a nešťastných lidí.

Kryptofašistický stát je stát se skrytými fašistickými tendencemi. Plně se nevyvinuly či vyvinout nemohou, protože jim v tom brání legislativa a názory obyvatelstva. V každém případě to, co zde máme, není demokratický stát, protože se neřídí demokratickými principy.

Fašismus je široký pojem a má řadu definic. Kryptofašismus je jeho skrytá forma. To, že Havel vypustil z vězení kriminální živly do společnosti, kde se vyvíjela nezaměstnanost, a že v té samé době byly omezeny pravomoci policie, dalo základ pro vytvoření policejního státu.

Sám jsem to poznal, když policie proti mně vedla rozsáhlé trestní řízení pro zločiny proti státu, kterých jsem se nedopustil, proto byla věc založena. Policie ve snaze umlčet mé politické názory tvořila falešné důkazy proti mně. To jsou všechno znaky policejního státu.

7. KSČM dle Vás bojuje proti totalitě nastolené vládními stranami. Jaké jsou projevy této totality?


Jedná se o kolektivní totalitu pravice a levice, které se od sebe tak málo liší, až na tu poslední koalici, která má všechny prvky totalitního režimu. Vůbec je nezajímá, že nemají mandát od voličů na své pravicové reformy. Chovají se přesně tak, jak se chovají totalitní režimy.

To, že byli zvoleni, aniž odhalili své plány, jim nedává mandát činit tak nepopulární opatření, hlavně ne v době recese. V době recese se ekonomika musí podporovat, musí se utrácet. Jenom to ekonomiku pozvedne. Až bude nahoře, budou vyšší státní daňové příjmy a ty dluhy z recese se tak budou splácet.

Komunistická strana je maximálně kritizuje ve svých Haló novinách. Jinak proti nim bohužel bojovat nemůže.

8. Na svých webových stránkách tvrdíte, že ač nejste jasnovidný, míváte předtuchy. Jak vidíte budoucnost Vaší kandidatury a prezidentských voleb vůbec?


K tomu se nebudu vyjadřovat. Nechci ovlivňovat dění.


Co zde uvádím, i co uvádím jinde, je můj pohled na věc očima konspiračního teoretika. Neskrývám přitom své emoce, naopak. Jen tak mohu odpovídat co nejupřímněji.

Související